Zaproszenie do udziału w interdyscyplinarnym seminarium badawczym dotyczącym badań nad edukacją, organizowanym wspólnie przez Uniwersytet Warszawski  i Indiana University Bloomington w terminie 9 -10 maja 2018 r. w Warszawie.
Badacze zajmujący się edukacją z perspektywy różnych dyscyplin naukowych mogą nadsyłać zgłoszenia (propozycje wystąpień) do 31 stycznia 2018 r. do pani Justyny Kościńskiej: j.koscinska@is.uw.edu.pl

Szczegółowe wymagania oraz informacje kontaktowe znajdują się tutaj.


Data publikacji: 11 stycznia 2018