Zakończył się konkurs dla pracowników UW o stypendia na wyjazdy do krajów partnerskich w celu prowadzenia zajęć oraz w celach szkoleniowych (rok akademicki 2017/2018) realizowane w ramach projektu Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi (KA107 2016).

Komisja Rektorska zakwalifikowała następujące osoby:
Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA):

 • Albania, European University of Tirana: dr hab. Jakub Zajączkowski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Czarnogóra, University of Montenegro: dr Rostysław Kramar, Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Izrael, The David Yellin Academic College of Education: dr hab. Agnieszka Naumiuk, Wydział Pedagogiczny
 • Rosja, Saint Petersburg State University: dr Marta Kaźmierczak, Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • RPA, University of Johannesburg: dr Beata Wójtowicz, Wydział Orientalistyczny
 • Serbia, University of Belgrade: dr Magdalena Bogusławska, Wydział Polonistyki; dr hab. Joanna Getka, Wydział Lingwistyki Stosowanej; dr hab. Jacek Kwiatkowski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Tajwan, National Chengchi University: dr hab. Michał Paradowski, Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Ukraina, Ivan Franko National University of Lviv: dr hab. Andrzej Szeptycki, Wydział Nauk Politycznych I Studiów Międzynarodowych; dr Kamil Zajączkowski, Centrum Europejskie

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT):

 • Chiny, Wuhan University: mgr Anna Sadecka, Biuro Współpracy z Zagranicą
 • Rosja, Saint Petersburg State University: dr Dorota Muszyńska-Wolny, Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Serbia, University of Belgrade: mgr Anna Wołodko, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
 • Stany Zjednoczone, Northeastern Illinois Unviersity: dr Sławomir Józefowicz, Ośrodek Studiów Amerykańskich

Szczegółowe informacje o projekcie Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi KA107/2016 a także procedura i kryteria kwalifikacji dostępne są na stronie: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie.


Data publikacji: 09 stycznia 2018