Konferencja „BEZPIECZEŃSTWO – Prawo studenta a powinność uczelni i środowiska lokalnego” jest organizowana jako forum wymiany doświadczeń, prezentacji i dyskusji dobrych praktyk i modelowych rozwiązań, wdrażanych w ośrodkach akademickich. Jest też formą uczczenia 30-lecia Programu ERASMUS i 10-lecia sieci wiodących polskich uczelni – IROs Forum.

Konferencja skierowana jest do władz uczelni i pracowników profesjonalnie zajmujących się międzynarodową wymianą studentów a także władz miejskich, organizacji samorządowych i innych jednostek i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo studiowania.

Program konferencji


Data publikacji: 06 grudnia 2017