Projekt „Erasmus Without Paper”

26 września br. w Brukseli odbyła się konferencja podsumowująca projekt ”Erasmus Without Paper” (EWP). Celem projektu było stworzenie narzędzia elektronicznego, które pozwoliłoby na elektroniczną wymianę danych studentów biorących udział w mobilności programu Erasmus+ pomiędzy szkołami wyższymi.

Korzyścią nie do przecenienia, płynącą ze stosowania tego rozwiązania, jest zmniejszenie liczby dokumentów papierowych, a co za tym idzie, uproszczenie i bardziej efektywne wykorzystanie pracy osób zajmujących się organizacją mobilności. Rezultaty projektu są już wykorzystywane w trzech polskich uczelniach – w Uniwersytecie Warszawskim, w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Prace w zakresie EWP będą kontynuowane w ramach nowego projektu ”Erasmus Without Paper 2.0”.

Efektem realizacji projektu ma być korzystanie przez większość europejskich szkół wyższych z połączenia wewnętrznych baz danych uczelni z siecią EWP do 2020 roku. Istotne jest to, że sieć EWP nie zastąpi baz danych poszczególnych uczelni, ale będzie użytkować dane, które się w nich znajdują.

Planowane jest również utworzenie centrów kompetencji, do których uczelnie będą mogły zwrócić się o pomoc podczas wdrażania rozwiązań EWP.
Ponadto, Open Source University Alliance, która powstanie w ramach projektu EWP 2.0, ma doprowadzić do stanu, w którym wszystkie istniejące oraz nowo powstałe bazy danych będą ze sobą kompatybilne i dostępne nieodpłatnie. Inicjatywy takie jak: OLA (Online Learning Agreement), Egracons (European Grade Conversion System) czy ESC (European Student Card), będą częścią Open Source University Alliance.

Notatka prasowa na temat zakończenia projektu EWP 


Data publikacji: 09 października 2017