Projekt „Erasmus-Mobilność Edukacyjna” (KA103)

Zagraniczne praktyki absolwenckie (SMPA) do krajów programu
dla studentów przyszłych absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
Rok akademicki 2016/2017

10 MIEJSC NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE

 1. Minimalny okres trwania praktyk – 60 dni.
 2. Stypendium będzie przyznawane tylko na okres 60 dni, a pobyt  na praktyce może zostać przedłużony maksymalnie do 04.2018 r. – bez stypendium, o ile student  posiada odpowiedni „kapitał mobilności”.
 3. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci UW, którzy nie przystąpili jeszcze do obrony i posiadają status studenta UW, a którzy praktykę odbędą w ciągu 12 miesięcy od daty obrony i nie później niż do 30.04.2018 r.
 4. Miesięczne stypendium:
  a. 600 EURO – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;
  b. 500 EURO – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;
  c. 400 EURO – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była republika Jugosławii, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.
 5. Stypendia Erasmus będą przyznawane na bieżąco po zakwalifikowaniu studenta przez wydziałową komisję kwalifikacyjną lub wydziałowego koordynatora ds. mobilności, według kolejności rejestracji w poczcie przychodzącej Biura Współpracy z Zagranicą 4 dokumentów:
  a. zgłoszenie kandydatury studenta;
  b. porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships – część Before the Mobility).
  c. potwierdzenie znajomości języka obcego, w którym ma się odbyć praktyka (poziom co najmniej B2).
  d. oświadczenie dot. poprzednich wyjazdów realizowanych w ramach programu LLP Erasmus/Erasmus+/ Erasmus Mundus.
 6. Pytania należy kierować do pani Doroty Wiącek, e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl, tel. 22  55 24 068.

Sylwia Salamon
Uczelniany koordynator programu Erasmus+

Warszawa, 22.08.2017 r.
(Komunikat nr 16/17/SMPA/2016/2017)


Data publikacji: 23 sierpnia 2017