Projekt „Erasmus-Mobilność Edukacyjna” (KA103)

Zagraniczne praktyki studenckie (SMP) do krajów programu
Rok akademicki 2016/2017

69 MIEJSC NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE

 1. Minimalny okres trwania praktyk – 60 dni.
 2. Maksymalny okres finansowania pobytu na praktyce wynosi 120 dni, przy czym praktyka musi być zrealizowana do 04.2018 r. Student może wyjechać na praktykę na dłuższy okres niż 120 dni, ale bez finansowania, pod warunkiem posiadania odpowiedniego „kapitału mobilności”.
 3. Miesięczne stypendium:
  a. 600 EURO – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;
  b. 500 EURO – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;
  c. 400 EURO – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była republika Jugosławii, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.
 4. Stypendia Erasmus będą przyznawane na bieżąco po zakwalifikowaniu studenta przez wydziałową komisję kwalifikacyjną lub wydziałowego koordynatora ds. mobilności, według kolejności rejestracji w poczcie przychodzącej Biura Współpracy z Zagranicą 4 dokumentów:
  a. zgłoszenie kandydatury studenta;
  b. porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships – część Before the Mobility);
  c. oświadczenie dot. statusu studenta UW;
  d. oświadczenie dot. poprzednich wyjazdów realizowanych w ramach programu LLP Erasmus/Erasmus+/ Erasmus Mundus.
 5. Pytania należy kierować do pani Doroty Wiącek, e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl; tel. 22  55 24 068.

Sylwia Salamon
Uczelniany koordynator programu Erasmus+

Warszawa, 22.08.2017 r.
(Komunikat nr 15/17/SMP/2016/2017)

 


Data publikacji: 23 sierpnia 2017