Projekt pt. „Erasmus – Mobilność edukacyjna 2017/2018 (KA103)”

WYPŁATA STYPENDIUM NA KOLEJNY SEMESTR STUDENTOM* WSTĘPNIE ZAKWALIFIKOWANYM NA CAŁY ROK AKADEMICKI.

(Komunikat nr 15 /17/SMS/2017/2018)

W związku z licznymi rezygnacjami prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia prof. Jolanta Choińska-Mika postanowiła o przywróceniu studentom wstępnie zakwalifikowanym na cały rok akademicki, prawa do stypendium Erasmus na kolejny semestr/trymestr studiów w uczelni zagranicznej w wysokości takiej samej, jak w semestrze pierwszym (zimowym).

W przypadku wątpliwości sprawdź przewodnik „Erasmus – Krok po kroku” pkt. 12 str. 11: http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/11/Krok_po_kroku_2017-2018.pdf  .

Procedura wypłaty stypendium Erasmus na drugi semestr – krok po kroku
Po podpisaniu umowy na cały rok akademicki otrzymasz 90% środków za pierwszy semestr/trymestr.
Aby otrzymać fundusze za drugi semestr:

Krok 1

Najpóźniej w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia zajęć w kolejnym trymestrze/semestrze, uzupełnij w systemie USOSweb Porozumienie o programie studiów (e-Learning Agreement – e-LA). Koordynator musi zatwierdzić wybrane przedmioty w systemie (w przypadku wątpliwości sprawdź przewodnik „Erasmus – Krok po kroku” pkt. 3 str. 15 http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/11/Krok_po_kroku_2017-2018.pdf).

Krok 2

Prześlij skan zaświadczenia wystawionego przez uczelnię zagraniczną o uczęszczaniu na zajęcia i liczbie punktów ECTS zdobytych na wymianie w pierwszym semestrze (wzór dostępny na ….). Zamiast zaświadczenia możesz przedstawić wystawiony przez uczelnię zagraniczną wstępny wykaz zaliczeń (Transcript of Records) lub wygenerowane z tamtejszego systemu informatycznego dane wskazujące na zaliczenie przedmiotów w  pierwszym semestrze.

Informację o zatwierdzonym e-LA z przedmiotami dot. drugiego (letniego) semestru i skany zaświadczeń o zaliczeniu pierwszego semestru prześlij do BWZ e-mailowo na adres: ewa.makal@adm.uw.edu.pl.

Jeżeli uzyskasz do 10 ECTS, Uniwersytet może odstąpić od umowy i żądać zwrotu całości lub części przyznanego stypendium.

*Student oznacza również uczestnik studiów doktoranckich.

Sylwia Salamon
Uczelniany koordynator programu Erasmus+
Warszawa, 31.07.2017 r.

Data publikacji: 04 sierpnia 2017