Dofinansowanie dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością

 1. Studenci zakwalifikowani na zagraniczne studia częściowe w ramach programu Erasmus mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze projektu pt. „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” (finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER Edycja 2, Europejski Fundusz Społeczny). Kryteria i zasady kwalifikacji  znajdują się na stronie:
  http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/4_warunki-niepelnosprawnosc-2017_final.pdf
 2. WNIOSEK o dofinansowanie.
 3. O dodatkowe fundusze mogą ubiegać się studenci niezależnie od posiadanego orzeczonego stopnia niepełnosprawności.
 4. Dodatkowe dofinansowanie z programu PO WER jest rozliczane na podstawie kosztów rzeczywistych (faktury, rachunki). Stypendium i dodatkowe dofinansowanie z programu PO WER są wypłacane
  w złotówkach.
 5. Studenci, którzy złożą wniosek i zostanie im przyznane dodatkowe dofinansowanie, otrzymają podstawowe stypendium z programu PO WER (zamiast stypendium Erasmus w euro) w wysokości:
  —  2153 zł miesięcznie* (równowartość 500 euro) – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;
  —  1938 zł miesięcznie* (równowartość 450 euro) – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;
  —  1507 zł miesięcznie* (równowartość 350 euro) – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, Macedonia.* studenci  z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy na etapie kwalifikacji otrzymywali stypendium socjalne na UW otrzymają powyższe fundusze powiększone o dodatek socjalny Erasmus w wysokości 861 zł miesięcznie.
 6. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie kosztów w kategoriach: „koszty podróży uczestnika mobilności do i z uczelni przyjmującej”, „fizjoterapia”, „zabiegi medyczne”, „rehabilitacja”, „leki”, „zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym” należy także dołączyć zaświadczenie od lekarza potwierdzające zasadność przyznania dodatkowych funduszy w tych kategoriach w odniesieniu do orzeczonej niepełnosprawności.
 7. Wniosek należy wypełnić na komputerze i złożyć z wymaganymi załącznikami w Biurze Współpracy z Zagranicą na co najmniej 4 tygodnie przed wyjazdem i nie później niż 31 sierpnia 2017 r. (wyjazdy w semestrze zimowym i na cały rok akademicki) oraz nie później niż 31 października 2017 r. (wyjazdy w semestrze letnim).
 8. Biuro Współpracy z Zagranicą UW (Krakowskie Przemieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, drugie piętro, pok. 28) jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.30 do14.00.
 9. Konsultacji w sprawie wypełnienia wniosku udziela p. Monika Satała (monika.satala@adm.uw.edu.pl; tel. +22 55 20 818).

Sylwia Salamon
Uczelniany koordynator programu Erasmus+

Warszawa, 14.07.2017 r.
(Komunikat nr 13/17/SMS/2017/2018)


Data publikacji: 14 lipca 2017