Informujemy o uaktualnieniu procedury zawierania umów bilateralnych z partnerami zagranicznymi, trybu składania i obiegu dokumentów
(dotyczy tylko umów będących w zakresie kompetencji Biura Współpracy z Zagranicą).

Więcej …


Data publikacji: 30 czerwca 2017