Ambasada Turcji w Warszawie zaprasza studentów następujących kierunków: Turkologia, Historia, Nauki Polityczne, Stosunki Międzynarodowe, Socjologia, Dziennikarstwo, Prawo i Administracja Publiczna, interesujących się naukowo Turcją zarówno współczesną jak i czasami Imperium Osmańskiego na pobyt szkoleniowy w ramach letniego programu stypendialnego.
Koszty podróży i zakwaterowania pokrywa strona turecka.

Termin pobytu w Turcji: 20 sierpnia – 28 sierpnia 2017 r.

Warunki uczestnictwa   
Wstępny program pobytu   

Termin składania dokumentów do Ambasady Turcji: 14 lipca 2017 r.


Data publikacji: 20 czerwca 2017