Sekcja Zagraniczna Biura Spraw Studenckich, wspólnie z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji organizuje spotkania informacyjne dotyczące zagadnień związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terenie Polski.

Zaplanowane są dwa spotkania:

  • spotkanie w języku angielskim odbędzie się w środę 24 maja 2017 r. o godz. 14.15;
  • spotkanie w języku rosyjskim odbędzie się w piątek 26 maja 2016 r. o godz. 14.15.

Przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji omówią podczas spotkań między innymi następujące zagadnienia:

  • Różnice pomiędzy wizą studencką a zezwoleniem na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach
  • Zezwolenie na pobyt stały w Polsce
  • Podjęcie stażu/praktyk podczas studiów
  • Podjęcie pracy podczas studiów i po studiach
  • Legalizacja pobytu na podstawie polskiego pochodzenia
  • Uprawnienia wynikające z posiadania Karty Polaka oraz polskiego pochodzenia

Obydwa spotkania będą miały miejsce na Kampusie Głównym i potrwają ok. 60 minut.
Informacja o dokładnym miejscu spotkań zostanie przesłana mailem do zarejestrowanych uczestników.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny po dokonaniu rejestracji na spotkanie anglojęzyczne  – do 22 maja, lub rejestracji na spotkanie rosyjskojęzyczne – do 24 maja.

Informacja w języku angielskim  
Informacja w języku rosyjskim   


Data publikacji: 18 maja 2017