Zakończył się konkurs o stypendium w Indiana University Bloomington, USA, w pierwszym semestrze roku akademickiego 2017/18
dla doktorantów i młodszych pracowników naukowych, w ramach współpracy bilateralnej.
Komisja Rektorska UW zakwalifikowała panią Iwonę Mazurkiewicz – doktorantkę z Wydziału Prawa i Administracji.


Data publikacji: 15 maja 2017