Zakończyły się konkursy o stypendia w ramach współpracy bilateralnej z uczelniami amerykańskimi:
University of Florida Gainesville i Northeastern Illinois University, Chicago.  
Kwalifikacja dotyczy wyjazdów na studia częściowe w roku akademickim 2017/18.

Komisja Rektorska UW zakwalifikowała następujące osoby:

University of Florida Gainesville:
1. Pani Monika Wróbel – Ośrodek Studiów Amerykańskich
2. Pani Astrid Jarosławska – Wydział Polonistyki

Northeastern Illinois University:
1. Pani Sylwia Konopczyńska – Wydział Zarządzania
2. Pan Maciej Przybył – Wydział Prawa i Administracji


Data publikacji: 15 maja 2017