The Central European Network for Teaching and Research in Academic Liaison (CENTRAL) jest projektem koordynowanym przez Uniwersytet Humboldta w Berlinie, realizowanym we współpracy z Uniwersytetem Wiedeńskim, Uniwersytetem Karola w Pradze i Uniwersytetem ELTE w Budapeszcie, finansowanym w ramach programu DAAD „Strategiczne partnerstwo”. Celem projektu jest zacieśnianie współpracy pięciu stołecznych, publicznych uczelni Europy Środkowej oraz zwiększenie ich roli naukowej w skali regionu i świata.

Informujemy o kolejnej edycji konkursu na realizację podprojektu badawczego w ramach Projektu CENTRAL, tj.:

  1. podprojektu o dowolnej tematyce koordynowanego przez Uniwersytet Humboldta w Berlinie;
  2. podprojektu o tematyce „Migracja” koordynowanego przez Uniwersytet Karola w Pradze.

Konkurs skierowany jest do pracowników naukowych do 2 lat po doktoracie lub doktorantów oraz studentów z uniwersytetów partnerskich: Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wiedeńskiego, Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu ELTE w Budapeszcie, którzy w ramach międzynarodowego zespołu badawczego chcieliby zrealizować wspólny projekt badawczy.

Skład zespołu:

  1. młody pracownik naukowy lub doktorant oraz 2 studentów z uniwersytetu koordynującego projekt tj.: Uniwersytetu Humboldta lub Uniwersytetu Karola;
  2. młody pracownik naukowy lub doktorant oraz 2 studentów z UW;
  3. młody pracownik naukowy lub doktorant oraz 2 studentów z jednego z pozostałych uniwersytetów

Realizacja projektu: czerwiec – grudzień 2017

Dofinansowanie:

♦   Podprojekt koordynowany przez Uniwersytet Humboldta – 4 800 euro

Wnioski (w języku angielskim lub niemieckim) zawierające:
1.  wypełniony formularz w języku angielskim lub niemieckim
2.  opis projektu (max. 3 strony)
3.  życiorysy młodych pracowników naukowych lub doktorantów uczestniczących w projekcie
4.  plan pracy w ujęciu czasowym.

   Podprojekt koordynowany przez Uniwersytet Karola – 1 580 euro

Wnioski (w języku angielskim lub niemieckim) zawierające:
1.  wypełniony formularz w języku angielskim lub niemieckim
2.  opis projektu (max. 3 strony)
3.  życiorysy młodych pracowników naukowych lub doktorantów uczestniczących w projekcie
4.  plan pracy w ujęciu czasowym.

należy przesyłać w formie pliku PDF na adres: aleksandra.laski@hu-berlin.de do 21 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje: w języku angielskim i niemiecki.


Data publikacji: 31 marca 2017