Biuro Współpracy z Zagranicą  przypomina, że 1 kwietnia 2017 r. traci ważność umowa  DZP-372-107/2013 zawarta z  Przedsiębiorstwem Turystyczno-Handlowym Supertour Sp. z o.o, na zakup biletów lotniczych  komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów.

W wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr DZP-361-88/2016 został wybrany nowy wykonawca tych usług:
Biuro  WhyNotTravel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (ul. Kielnarowa 108 A, 36-020 Tyczyn).
Umowa będzie obowiązywała przez 3 lata, od 2 kwietnia 2017 r. do 2 kwietnia 2020 r.
W związku z powyższym zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w piątek 31 marca br. w Sali im. J.Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim.
Początek spotkania o godz. 9.30.

Data publikacji: 27 marca 2017