W dniu 26 października br. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się międzynarodowa konferencja Annual Forum Baltic Sea Region University Network (BSRUN) 2016, pt. “University Branding and Rankings”. BSRUN Forum 2016 poświęcone było aktualnej polityce krajów Regionu Morza Bałtyckiego, dotyczącej budowania wizerunku i świadomości marki uczelni w otoczeniu społecznym. Tematem wystąpień i dyskusji były również korzyści i zagrożenia wynikające z roli rankingów w życiu uczelni.

W konferencji wzięło udział wielu znamienitych gości, m. in. pan Waldemar Siwiński, Prezes Fundacji Edukacyjnej “Perspektywy”, prof. Anna Giza-Poleszczuk, Prorektor ds. Rozwoju, Uniwersytet Warszawski, pani Zoya Zaitseva, QS Quacquarelli Symonds, dr Rimantas Vaitkus, przedstawiciel Rządu Litwy.

Więcej informacji na www.bsrun.org.


Data publikacji: 26 października 2016