Dofinansowanie dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością
zakwalifikowanych na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ – 2016/2017

 

 1. Studenci zakwalifikowani na zagraniczne studia częściowe lub na praktykę mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” (finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER Edycja 2 Europejski Fundusz Społeczny) według zasad znajdujących się na stronie: http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/Warunki-niepelnosprawni-2016.pdf
 2. W załączeniu – WNIOSEK o dofinansowanie.
 3. Wszyscy studenci niezależnie od stopnia niepełnosprawności mogą złożyć wniosek. Dodatkowe dofinansowanie z programu PO WER musi zostać rozliczone na podstawie kosztów rzeczywistych (faktury, rachunki). Stypendium i dodatkowe dofinansowanie z programu PO WER będą wypłacone w złotówkach.
 4. Studenci, którzy złożą wniosek i zostanie im przyznane dodatkowe dofinansowanie, otrzymają podstawowe stypendium z programu PO WER (zamiast stypendium Erasmus w euro) w wysokości:
 • 2118 PLN/miesięcznie* (równowartość 500 euro) – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;
 • 1694 PLN/miesięcznie* (równowartość 400 euro)  – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;
 • 1271 PLN /miesięcznie* (równowartość 300 euro) – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, Macedonia.
  * Wysokość stypendium dotyczy wyjazdów na studia; w sprawie wysokości stawek dot. wyjazdów na praktyki należy kontaktować się z p. Dorotą Wiącek (dwiacek@adm.uw.edu.pl).
 1. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie kosztów w kategoriach: „koszty podróży uczestnika mobilności do i z uczelni przyjmującej”, „fizjoterapia”, „zabiegi medyczne”, „rehabilitacja”, „leki”, należy także dołączyć zaświadczenie od lekarza potwierdzające zasadność przyznania dodatkowych funduszy w odniesieniu do orzeczonej niepełnosprawności.
 1. Wniosek należy wypełnić na komputerze i złożyć z wymaganymi załącznikami w Biurze Współpracy z Zagranicą na co najmniej 5 tygodni przed wyjazdem i nie później niż 23 sierpnia 2016 r. (wyjazdy w semestrze zimowym i na cały rok akademicki) oraz nie później niż 31 października 2016 r. (wyjazdy w semestrze letnim).
 1. Biuro Współpracy z Zagranicą UW (Krakowskie Przemieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok. 28) jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.30 do14.00.
 1. Konsultacji w sprawie wypełnienia wniosku udziela p. Monika Satała (monika.satala@adm.uw.edu.pl; tel. +22 55 20 818).

Sylwia Salamon
Uczelniany koordynator programu Erasmus+

Warszawa, 26.07.2016 r.
(Komunikat nr 13/16/SMS/SMP/2016/2017)


Data publikacji: 26 lipca 2016