Zagraniczne praktyki studenckie Erasmus/FSS 2009/2010 – IV tura kwalifikacji

 1. Stypendia Erasmus (IV tura kwalifikacji)  będą przyznawane na zasadach ogólnych określonych w ogłoszonym konkursie z dnia 15.01.2009 r.:
  http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2010/03/zasady_kwalifikacji_0910_praktyki.doc
 2. Termin zgłaszania kandydatów na stypendia w ramach IV tury do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ):  według kolejności zgłoszeń, do czasu wykorzystania wszystkich stypendiów.
 3. Liczba miejsc do instytucji z krajów określonych w punktach 4.1. oraz 4.2.  – 10
 4. Wysokość stypendium Erasmus:
  • 500 euro miesięcznie do instytucji z krajów: Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;
  • 400 euro miesięcznie do instytucji z krajów: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Turcja, Węgry.
 5. Stypendium Erasmus będzie przyznane na okres 3 miesięcy, na praktykę trwającą do dnia 30 września 2010 r.
 6. Studenci mogą ubiegać się o stypendium programu „Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy” (FSS – http://www.bwz.uw.edu.pl/?page_id=51) na zasadach i zgodnie z procedurami obowiązującymi w programie Erasmus:
  (http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2010/03/zasady_kwalifikacji_0910_praktyki.doc)
  6.1. Liczba miejsc do instytucji Norwegii, Islandii, Lichtensteinu – 3
  6.2. Warunki finansowe :

  • stypendium miesięczne w wysokości 3481,20 PLN ORAZ
  • jednorazowe zryczałtowane stypendium na pokrycie kosztów podróży iubezpieczenia w wysokości  2175,75 PLN

  6.3. Stypendium wypłacane jest na okres 12 tygodni. , na praktykę trwającą do dnia 30 września 2010 r.

*      *      *

 • Przypominamy, że podstawą wypłacenia stypendium przez Biuro Współpracy z Zagranicą jest dostarczenie właściwie wypełnionego i podpisanego formularza Training Agreement: http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2010/03/praktyki_0910_training_agreement.doc
 • Prosimy o zapoznanie się z informacją „Krok po kroku”: http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2010/03/krok_po_krokuSMP_09_10.doc
 • Z każdym wyjeżdżającymstudentem musi być podpisana umowa indywidualna.
 • By podpisać umowę należy zgłosić się do BWZ, na co najmniej 3 tygodnie przed datą wyjazdu.
 • Przypominamy, że Biuro Współpracy z Zagranicą (Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok.24) czynne jest od poniedziałku do czwartku w godz. 9.30 – 14.00.
 • Pytania i wątpliwości prosimy kierować do p. Marii Szczepek,  tel. 22- 55 20 560.

Sylwia Salamon
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus

(Komunikat nr  4/10/SMP/2009/2010)
Warszawa, 16.03.2010


Data publikacji: 30 marca 2010