Zagraniczne praktyki studenckie Erasmus 2009/2010 – wyniki III tury konkursowej

1. Wszystkim studentom zgłoszonym w tzw. III turze konkursowej, przyznano stypendium Erasmus na okres 3 miesięcy. Zakwalifikowanych zostało 38 osób.

2. Wysokość stypendium dla krajów: Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania; Włochy wynosi 500 euro miesięcznie.

3. Wysokość stypendium do Norwegii, Lichtenstein i Islandii wynosi:

  • stypendium miesięczne w wysokości 3481,20 PLN ORAZ
  • jednorazowe zryczałtowane stypendium na pokrycie kosztów podróży i
  • ubezpieczenia w wysokości  2175,75 PLN;

Stypendium wypłacane jest na okres 3 miesięcy.

4. Wysokość stypendium dla krajów:  Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Turcja, Węgry wynosi 400 euro miesięcznie.

5. Przypominamy, iż podstawą wypłacenia stypendium przez Biuro Współpracy z Zagranicą jest dostarczenie właściwie wypełnionego i podpisanego formularza Training Agreement.

6. Z każdym studentem wyjeżdżającym musi być podpisana umowa.

7. Umowę należy podpisać w Biurze Współpracy z Zagranicą, na co najmniej 3 tygodnie przed datą wyjazdu.

8. Szczegółowych informacji udziela p. Maria Szczepek (Maria.szczepek@adm.uw.edu.pl) ,  tel. 22-55-20-560

9. Przypominamy, że Biuro Współpracy z Zagranicą (Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok.24) czynne jest od poniedziałku do czwartku w godz. 9.30-14.00.

Sylwia Salamon
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus

Warszawa, 16.03.2010
(Komunikat BWZ nr 3/10/SMP/2009/2010)Data publikacji: 30 marca 2010