Podróże służbowe – Komunikaty

Komunikat z dnia 13.11.2017 r.

Biuro Współpracy z Zagranicą informuje

że w dniu 10.11.2017 r. został podpisany z Firmą WhyNotTravel Aneks nr 1 do umowy nr DZP-362-88/2016, dotyczący zmiany konta bankowego.
Nowy numer konta do regulowania należności: 95 1140 1010 0000 5502 8500 1018.

 

Komunikat z dnia 17.07.2017 r.

Biuro WHyNotTravel w Warszawie

Od 15 lipca 2017 r. pełną obsługę zleceń Uniwersytetu Warszawskiego (z wyjątkiem biletów lotniczych grupowych) przejęło Biuro WhyNotTravel w Warszawie. Biuro dysponuje ogólnym numerem telefonu oraz numerami przypisanymi do konkretnych pracowników.  Jeśli wybrana linia jest zajęta, połączenie zostaje automatycznie przekierowane na inny, wolny numer.

Dokładny adres Biura, zespół pracowników, adres e-mailowy oraz numery telefonów podane są  w liście kontaktowej.

 

Komunikat z dnia 18.05.2017 r.

Biuro WhyNotTRAVEL informuje o nowym adresie Biura w Warszawie:

Biuro w Warszawie:
WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Jasna 1, lok. nr 202, II piętro,  00-013 Warszawa
pon. – pt.: 9.00– 17.00, sob.: 10.00 – 14.00
tel.  22 100 50 63,  22 100 50 64

 

Komunikat z dnia 31.03.2017 r.

Biuro Współpracy z Zagranicą  przypomina,

że dnia 1 kwietnia 2017 r. traci ważność umowa  DZP-372-107/2013 zawarta z  Przedsiębiorstwem Turystyczno-Handlowym Supertour Sp. z o.o, na zakup biletów lotniczych  komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów.

W wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr DZP-361-88/2016 został wybrany nowy wykonawca tych usług:

Biuro  WhyNotTravel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (ul. Kielnarowa 108 A, 36-020 Tyczyn).

Umowa będzie obowiązywała przez 3 lata, od 2 kwietnia 2017 r. do 2 kwietnia 2020 r.

W związku z powyższym zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w piątek 31 marca br. w Sali im. J.Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim.
Początek spotkania o godz. 9.30.

 

Komunikat z dnia 31.03.2017 r.

Zasady rezerwacji i realizacji zakupów dokonywanych za pośrednictwem Firmy WhyNotTRAVEL

Biuro Współpracy z Zagranicą uprzejmie prosi o stosowanie poniższych zasad przy rezerwacji i realizacji zakupów dokonywanych za pośrednictwem WhyNotTRAVEL:

  • Najdogodniejszą formą rezerwacji biletu jest wysłanie e-maila na adres: uw@whynottravel.pl
  • Dla osób, które preferują kontakt telefoniczny pracownicy biura WhyNotTRAVEL  są dostępni pod numerami telefonów podanymi w liście kontaktowej.
  • Po otrzymaniu przez pracownika/studenta UW  informacji dot. ostatecznej wersji rezerwacji i jej sprawdzeniu, należy  przesłać zlecenie na zakup biletu najpóźniej w ostatnim dniu ważności rezerwacji.
  • Zakup biletów na loty tanimi liniami lotniczymi realizowany jest bez rezerwacji, po przesłaniu przez pracownika/studenta UW zlecenia zakupu biletu na przelot tanią liną lotniczą.
  • Zlecenia zakupu biletu należy wysyłać drogą elektroniczną (skan zlecenia).
  • Po otrzymaniu biletu należy sprawdzić zgodność danych (imię i nazwisko pasażera, trasa, rozkład lotów, bagaż)
  • W przypadku zamawiania biletu dla cudzoziemca należy wyraźnie zaznaczyć, co jest imieniem (imionami), co nazwiskiem.
  • Osoby, które nie otrzymają biletu w wersji elektronicznej w dniu wysłania zlecenia, proszone są o bezzwłoczne skontaktowanie się z biurem WhyNotTRAVEL.
  • Osoby, które same opłacają podróż i otrzymują fakturę na nazwisko (nie na UW), proszone są o przesłanie potwierdzenia opłaty kosztów podróży przelewem w godzinach pracy biura w dni robocze  od 9:00 do 17:00.

Jednocześnie Biuro Współpracy z Zagranicą przypomina, że zgodnie z Umową zawartą z Firmą WhyNotTRAVEL (§6 pkt 3) pracownik/student UW ma prawo do zakupu biletów lotniczych oferowanych przez inne biuro lub przewoźnika jedynie w przypadku stwierdzenia większej niż 3% różnicy w cenie proponowanej przez WhyNotTRAVEL.

UWAGA! Porównując ceny biletów należy uwzględniać standard podróży. Nie należy zatem porównywać ceny biletów oferowanej przez przewoźnika regularnego z ceną biletów oferowaną przez przewoźnika niskokosztowego.

 

Serwis MSZ Odyseusz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca do korzystania z systemu Odyseusz wszystkich, którzy przebywają lub planują pobyt poza granicami Polski.

W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z Państwem kontakt, udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną.

 

Komunikat z dnia 25.09.2015 r. 

Zmiany warunków taryfowych LOT dotyczące terminu wystawienia biletu po dokonaniu rezerwacji

Informujemy, iż od 23 września 2015 r. w Polskich Liniach Lotniczych LOT S.A. obowiązują nowe warunki stosowania taryf lotniczych oraz terminy wykupienia biletów.

W zależności od klasy rezerwacyjnej mają zastosowanie następujące zasady:

Klasy rezerwacyjne – C, D, A, P, Y, B, M
Wystawienie biletu do 72 godzin od momentu założenia rezerwacji (jeśli do godziny wylotu jest mniej niż 72 godziny, wystawienie biletu musi nastąpić jednocześnie – w momencie założenia rezerwacji).

Klasy rezerwacyjne – Z, R, E, H, K, Q, W, V, S, T
Wystawienie biletu do 48 godzin od momentu założenia rezerwacji (jeśli do godziny wylotu jest mniej niż 48 godzin, wystawienie biletu musi nastąpić jednocześnie – w momencie założenia rezerwacji).

Klasy rezerwacyjne – O, U, L
Wystawienie biletu musi nastąpić jednocześnie – w momencie założenia rezerwacji.

Bilety lotnicze wystawiane według rezerwacji założonych przed wprowadzeniem zmian, mogą być wystawione zgodnie z poprzednimi zasadami.