Podróże służbowe – Komunikaty

Ogólne zasady rezerwacji i realizacji zakupów dokonywanych za pośrednictwem Firmy WhyNotTRAVEL

Biuro Współpracy z Zagranicą uprzejmie prosi o stosowanie poniższych zasad przy rezerwacji i realizacji zakupów dokonywanych za pośrednictwem WhyNotTRAVEL:

 • Najdogodniejszą formą rezerwacji biletu jest wysłanie e-maila na adres: uw@whynottravel.pl
 • Dla osób, które preferują kontakt telefoniczny pracownicy biura WhyNotTRAVEL  są dostępni pod numerami telefonów podanymi w liście kontaktowej.
 • Po otrzymaniu przez pracownika/studenta UW  informacji dot. ostatecznej wersji rezerwacji i jej sprawdzeniu, należy  przesłać zlecenie na zakup biletu najpóźniej w ostatnim dniu ważności rezerwacji.
 • Zakup biletów na loty tanimi liniami lotniczymi realizowany jest bez rezerwacji, po przesłaniu przez pracownika/studenta UW zlecenia zakupu biletu na przelot tanią liną lotniczą.
 • Zlecenia zakupu biletu należy wysyłać drogą elektroniczną (skan zlecenia).
 • Po otrzymaniu biletu należy sprawdzić zgodność danych (imię i nazwisko pasażera, trasa, rozkład lotów, bagaż)
 • W przypadku zamawiania biletu dla cudzoziemca należy wyraźnie zaznaczyć, co jest imieniem (imionami), co nazwiskiem.
 • Osoby, które nie otrzymają biletu w wersji elektronicznej w dniu wysłania zlecenia, proszone są o bezzwłoczne skontaktowanie się z biurem WhyNotTRAVEL.
 • Osoby, które same opłacają podróż i otrzymują fakturę na nazwisko (nie na UW), proszone są o przesłanie potwierdzenia opłaty kosztów podróży przelewem w godzinach pracy biura w dni robocze  od 9:00 do 17:00.

Jednocześnie Biuro Współpracy z Zagranicą przypomina, że zgodnie z Umową zawartą z Firmą WhyNotTRAVEL (§6 pkt 3) pracownik/student UW ma prawo do zakupu biletów lotniczych oferowanych przez inne biuro lub przewoźnika jedynie w przypadku stwierdzenia większej niż 3% różnicy w cenie proponowanej przez WhyNotTRAVEL.

UWAGA! Porównując ceny biletów należy uwzględniać standard podróży. Nie należy zatem porównywać ceny biletów oferowanej przez przewoźnika regularnego z ceną biletów oferowaną przez przewoźnika niskokosztowego.

 

Komunikat z dnia 28.10.2019 r.

Biuro WhyNotTravel informuje

że w soboty 2 i 16 listopada br.  biuro w Warszawie będzie nieczynne.
W pilnych sprawach należy dzwonić pod numer alarmowy: + 48 570 055 600.

 

Komunikat z dnia 23.04.2019 r.

Biuro WhyNotTravel informuje o awarii systemu informatycznego:

w związku z awarią sytemu Informatycznego w nowym biurze ul. Łucka 15, 00-842 Warszawa,
do dnia 29.04.2019 r. zapraszamy Państwa jeszcze do starego biura przy ul. Filtrowa 81,  02-032 Warszawa.
Za utrudnienia z góry przepraszamy, są od nas niezależne.

 

Komunikat z dnia 8.04.2019 r.

Biuro WhyNotTravel informuje o zmianie siedziby w Warszawie

Od 15 kwietnia br. biuro będzie mieściło się przy ul. Łuckiej 15.
Godziny pracy i numery telefonów pozostają niezmienione.

 

Komunikat z dnia 20.12.2018 r.

Godziny pracy Biura WhyNotTravel w okresie świątecznym

24 grudnia.2018 r. Biuro WhyNotTravel będzie czynne do godz. 14:00,
w dniach 27 – 28 oraz 31 grudnia –  do godz. 16:00.
29 grudnia Biuro będzie NIECZYNNE.

 

Komunikat z dnia 20.11.2018 r.

Szczyt klimatyczny w Katowicach – czasowe przywrócenie kontroli granicznej

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A informują:
W związku ze Szczytem Klimatycznym ONZ COP24, który odbędzie się w Katowicach, w dniach 22.11-16.12.2018 zostanie przywrócona kontrola graniczna w Polsce.
Podróżni korzystający ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się (Schengen) zobowiązani będą do wylegitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo, np. dowód osobisty lub paszport.
Apelujemy do wszystkich podróżnych, aby odpowiednio wcześniej stawiali się do odprawy granicznej na lotnisku oraz zwracali baczną uwagę na posiadany bagaż.

 

Komunikat z dnia 22.06.2018 r.

Biuro WhyNotTravel informuje

o zmianie siedziby w Warszawie. Od 2 lipca br. biuro będzie mieściło się przy ul. Filtrowej 81. Godziny pracy i numery telefonów pozostają niezmienione.W związku z powyższym w dniu 30 czerwca (sobota) bezpośredni kontakt z pracownikami biura będzie utrudniony.
Wszelkie zapytania dotyczące zakupu i realizacji usług można kierować pod numer telefonu alarmowego: 570 055 600.

 

Komunikat z dnia 14.03.2018 r.

Biuro WhyNotTravel informuje,

że w dniu 31 marca  (Wielka Sobota) będzie NIECZYNNE.
Wszystkie sprawy związane z zakupem biletów należy załatwić do piątku, 30 marca br.

 

Komunikat z dnia 13.11.2017 r.

Biuro Współpracy z Zagranicą informuje

że w dniu 10.11.2017 r. został podpisany z Firmą WhyNotTravel Aneks nr 1 do umowy nr DZP-362-88/2016, dotyczący zmiany konta bankowego.
Nowy numer konta do regulowania należności: 95 1140 1010 0000 5502 8500 1018.

 

Komunikat z dnia 17.07.2017 r.

Biuro WHyNotTravel w Warszawie

Od 15 lipca 2017 r. pełną obsługę zleceń Uniwersytetu Warszawskiego (z wyjątkiem biletów lotniczych grupowych) przejęło Biuro WhyNotTravel w Warszawie. Biuro dysponuje ogólnym numerem telefonu oraz numerami przypisanymi do konkretnych pracowników.  Jeśli wybrana linia jest zajęta, połączenie zostaje automatycznie przekierowane na inny, wolny numer.

Dokładny adres Biura, zespół pracowników, adres e-mailowy oraz numery telefonów podane są  w liście kontaktowej.

 

Komunikat z dnia 31.03.2017 r.

Biuro Współpracy z Zagranicą  przypomina,

że dnia 1 kwietnia 2017 r. traci ważność umowa  DZP-372-107/2013 zawarta z  Przedsiębiorstwem Turystyczno-Handlowym Supertour Sp. z o.o, na zakup biletów lotniczych  komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów.

W wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr DZP-361-88/2016 został wybrany nowy wykonawca tych usług:

Biuro  WhyNotTravel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (ul. Kielnarowa 108 A, 36-020 Tyczyn).

Umowa będzie obowiązywała przez 3 lata, od 2 kwietnia 2017 r. do 2 kwietnia 2020 r.

W związku z powyższym zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w piątek 31 marca br. w Sali im. J.Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim.
Początek spotkania o godz. 9.30.

 

Komunikat z dnia 31.03.2017 r.

Zasady rezerwacji i realizacji zakupów dokonywanych za pośrednictwem Firmy WhyNotTRAVEL

Biuro Współpracy z Zagranicą uprzejmie prosi o stosowanie poniższych zasad przy rezerwacji i realizacji zakupów dokonywanych za pośrednictwem WhyNotTRAVEL:

 • Najdogodniejszą formą rezerwacji biletu jest wysłanie e-maila na adres: uw@whynottravel.pl
 • Dla osób, które preferują kontakt telefoniczny pracownicy biura WhyNotTRAVEL  są dostępni pod numerami telefonów podanymi w liście kontaktowej.
 • Po otrzymaniu przez pracownika/studenta UW  informacji dot. ostatecznej wersji rezerwacji i jej sprawdzeniu, należy  przesłać zlecenie na zakup biletu najpóźniej w ostatnim dniu ważności rezerwacji.
 • Zakup biletów na loty tanimi liniami lotniczymi realizowany jest bez rezerwacji, po przesłaniu przez pracownika/studenta UW zlecenia zakupu biletu na przelot tanią liną lotniczą.
 • Zlecenia zakupu biletu należy wysyłać drogą elektroniczną (skan zlecenia).
 • Po otrzymaniu biletu należy sprawdzić zgodność danych (imię i nazwisko pasażera, trasa, rozkład lotów, bagaż)
 • W przypadku zamawiania biletu dla cudzoziemca należy wyraźnie zaznaczyć, co jest imieniem (imionami), co nazwiskiem.
 • Osoby, które nie otrzymają biletu w wersji elektronicznej w dniu wysłania zlecenia, proszone są o bezzwłoczne skontaktowanie się z biurem WhyNotTRAVEL.
 • Osoby, które same opłacają podróż i otrzymują fakturę na nazwisko (nie na UW), proszone są o przesłanie potwierdzenia opłaty kosztów podróży przelewem w godzinach pracy biura w dni robocze  od 9:00 do 17:00.

Jednocześnie Biuro Współpracy z Zagranicą przypomina, że zgodnie z Umową zawartą z Firmą WhyNotTRAVEL (§6 pkt 3) pracownik/student UW ma prawo do zakupu biletów lotniczych oferowanych przez inne biuro lub przewoźnika jedynie w przypadku stwierdzenia większej niż 3% różnicy w cenie proponowanej przez WhyNotTRAVEL.

UWAGA! Porównując ceny biletów należy uwzględniać standard podróży. Nie należy zatem porównywać ceny biletów oferowanej przez przewoźnika regularnego z ceną biletów oferowaną przez przewoźnika niskokosztowego.

 

Serwis MSZ Odyseusz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca do korzystania z systemu Odyseusz wszystkich, którzy przebywają lub planują pobyt poza granicami Polski.

W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z Państwem kontakt, udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną.