Podróż samochodem

ZASADY  PRZYZNAWANIA NALEŻNOŚCI ZA UŻYWANIE POJAZDU PRYWATNEGO DO PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

Stawki maksymalne, obowiązujące za 1 kilometr przebiegu samochodu prywatnego użytkowanego do celów służbowych (w podróżach służbowych) oraz dobowe stawki diet za czas krajowej podróży:

rodzaj pojazdu stawka od 15 listopada 2007
samochody osobowe o pojemności silnika do 900 cm3 0,5214 zł
samochody osobowe o pojemności silnika powyżej 900 cm3 0,8358 zł
motocykle 0,2302 zł
motorowery 0,1382 zł
rodzaj należności stawka od 1 marca 2013
dieta podróżna 30,00 zł
ryczałt za dojazdy 20% diety 6,00zł
ryczałt za noclegi 150% diety 45,00zł

Warunkiem podpisania zgody na wyjazd własnym samochodem jest podpisanie Umowy w sprawie używania pojazdu prywatnego do podróży służbowych. Umowę z pracownikami Wydziałów powinien podpisać Dziekan Wydziału i Pełnomocnik Kwestora. Umowę podpisuje się w 2 egzemplarzach, które otrzymują: pracownik i Sekcja Likwidatury Kwestury, a kopia pozostaje w aktach wydziału.

Po powrocie z delegacji, pracownik powinien przedstawić rozliczenie z pobranej zaliczki, wypełniając m.in. druk Ewidencja przebiegu pojazdu za każdy miesiąc kalendarzowy oddzielnie. Dane zawarte w tym druku mogą stanowić podstawę do rozliczenia z zaliczki pobranej na wyjazd własnym samochodem. Stawki przebiegu za 1km podano powyżej (aktualną stawkę może zawsze podać Sekcja Likwidatury Kwestury).

Wypłata zaliczki na koszt przejazdu własnym samochodem i rozliczenie z niej może nastąpić albo w złotych, albo w walucie obcej, ale po przeliczeniu kosztów wyliczonych w złotych na walutę obcą, według zasad przyjętych w rozliczeniach delegacji zagranicznych.

Wg Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r  (Dz.U. z 2007 r. Nr 201 poz. 1462)