Northeastern Illinois University, Chicago, USA – Stypendia dla studentów

Uniwersytet: Northeastern Illinois University, Chicago
Link na stronę uczelni: www.neiu.edu
Dla kogo:
studenci od II roku
Ile stypendiów i jakie:
1
stypendium
Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie (reprezentowane przez oba uniwersytety)
Termin stypendium:
pierwszy semestr 2019/20
Wymagane dokumenty: 
w języku polskim
 1. Zaświadczenie o średniej ocen
 2. Wypełniony formularz pozwolenie na wyjazd dla studenta z pieczątką jednostki macierzystej, podanym ośrodkiem zagranicznym i datami pobytu, podpisany przez kierownika jednostki
 3. Oświadczenie o treści: „Zobowiązuję się do uczestnictwa w organizacji przyjazdów pracowników naukowych i studentów z NEIU.”
 4. Aktualne zaświadczenie o znajomości języka angielskiego (np. TOEFL, IELTS, SJO)
 5. CV
 6. Uzasadnienie wyboru ośrodka zagranicznego
 7. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i na przekazanie niezbędnych danych potrzebnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
w języku angielskim
 1. Transcript of Records
 2. zaświadczenie z banku o stanie konta min. 6803,25USD (w przypadku, gdy bank nie wyda zaświadczenia w języku angielskim, prosimy dołączyć tłumaczenie przysięgłe). Jeśli kwota wyrażona jest w PLN prosimy o dołączenie wydruku tabeli kursów walut z dnia wydania zaświadczenia – ze strony internetowej banku.
 3. propozycja programu studiów w NEIU (6 kursów) podpisana przez osobę odpowiedzialną za program studiów kandydata na UW (Koordynator Erasmus w przypadku ILS)
Termin składania dokumentów: 7 marca 2019 r. Dokumenty złożone po terminie nie będą przyjmowane.
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa, 00-927
Pałac Kazimierzowski, pokój 29c, pon. – czw. 9.30 – 14.00
Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Anna Sadecka, e-mail: anna.sadecka@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 010
Warunki wymiany – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
zwolnienie z opłat za naukę
Inne (uwagi):
zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW (egz., zaliczenia itp.) za okres pobytu w NEIU są do uzgodnienia z władzami jednostki.

Northeastern Illinois University, Chicago, USA

Stypendia dla studentów

kraj

USA

uniwersytet

Northeastern Illinois University, Chicago

link na stronę uczelni

www.neiu.edu

dla kogo

studenci II, III i IV roku

ile stypendiów i jakie

2-4 stypendia x 1 semestr

uprawnione dziedziny/jednostki

wszystkie (reprezentowane przez oba uniwersytety)

termin stypendium

semestr letni 2010/2011

wymagane dokumenty

w języku polskim

1. średnia ocen z indexu

2. wypełniony formularz ‚pozwolenie na wyjazd dla studenta‚ z pieczątką jednostki macierzystej, podanym ośrodkiem zagranicznym i datami pobytu, podpisany przez kierownika jednostki

3. oświadczenie o treści: „Zobowiązuję się do uczestnictwa w organizacji przyjazdów pracowników naukowych i studentów z NEIU.”

4. zaświadczenie o znajomości języka angielskiego (Cambridge, TOEFL, SJO)

5. CV

 1. uzasadnienie wyboru ośrodka zagranicznego

w języku angielskim

1. Transcript of Records

2. zaświadczenie z banku o stanie konta min. 7200 USD (w przypadku, gdy bank nie wyda zaświadczenia w języku angielskim, prosimy dołączyć tłumaczenie przysięgłe). Jeśli kwota wyrażona jest w PLN prosimy o dołączenie wydruku tabeli kursów walut z dnia wydania zaświadczenia – ze strony internetowej banku.

3. propozycja programu studiów w NEIU (6 kursów) podpisana przez osobę odpowiedzialną za program studiów kandydata na UW (Koordynator Erasmus w przypadku ILS)

4. formularze:

* Exchange Student Information form (doc) wymagana również wersja elektroniczna przekazana na adres: anna.sadecka@adm.uw.edu.pl

* Exchange student application form (pdf)

* Financial Statement (doc)

* Checklist (doc)

* Acknowledgement (doc)

Przed wypełnieniem formularzy, proszę uważnie przeczytać:

* Course Selection Instructions (doc)

* Application completion instructions (doc)

* Arriving at USA (doc)

termin składania dokumentów

4 października 2010

miejsce składania dokumentów

BWZ, Krakowskie Przedmieście 26/

Northeastern Illinois University, Chicago, USA

Stypendia dla studentów

kraj USA
uniwersytet Northeastern Illinois University, Chicago
link na stronę uczelni www.neiu.edu
dla kogo studenci II, III i IV roku
ile stypendiów i jakie 2-4 stypendia x 1 semestr
uprawnione dziedziny/jednostki wszystkie (reprezentowane przez oba uniwersytety)
termin stypendium semestr letni 2010/2011
wymagane dokumenty
w języku polskim 1.       średnia ocen z indexu2.       wypełniony formularz ‚pozwolenie na wyjazd dla studenta‚ z pieczątką jednostki macierzystej, podanym ośrodkiem zagranicznym i datami pobytu, podpisany przez kierownika jednostki

3.       oświadczenie o treści: „Zobowiązuję się do uczestnictwa w organizacji przyjazdów pracowników naukowych i studentów z NEIU.”

4.       zaświadczenie o znajomości języka angielskiego (Cambridge, TOEFL, SJO)

5.       CV

 1. uzasadnienie wyboru ośrodka zagranicznego

w języku angielskim1.       Transcript of Records2.       zaświadczenie z banku o stanie konta min. 7200 USD (w przypadku, gdy bank nie wyda zaświadczenia w języku angielskim, prosimy dołączyć tłumaczenie przysięgłe). Jeśli kwota wyrażona jest w PLN prosimy o dołączenie wydruku tabeli kursów walut z dnia wydania zaświadczenia – ze strony internetowej banku.

3.       propozycja programu studiów w NEIU (6 kursów) podpisana przez osobę odpowiedzialną za program studiów kandydata na UW (Koordynator Erasmus w przypadku ILS)

4.       formularze:

Exchange Student Information form (doc) – wymagana również wersja elektroniczna przekazana na adres: anna.sadecka@adm.uw.edu.pl

Exchange student application form (pdf)

Financial Statement (doc)

Checklist (doc)

Acknowledgement (doc)

Przed wypełnieniem formularzy, proszę uważnie przeczytać:

Course Selection Instructions (doc)

Application completion instructions (doc)

Arriving at USA (doc)termin składania dokumentów4 października 2010miejsce składania dokumentówBWZ, Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa, 00-927Pałac Kazimierzowski, pokój 22osoba kontaktowa w BWZ UWAnna Sadecka, e-mail: anna.sadecka@adm.uw.edu.pl, tel. 55 24 010warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.zwolnienie z opłat za naukęinne (uwagi)zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW (egz., zaliczenia itp.) za okres pobytu w NEIU są do uzgodnienia z władzami jednostki

28, Warszawa, 00-927

Pałac Kazimierzowski, pokój 24

 

osoba kontaktowa w BWZ UW

Anna Sadecka, e-mail: anna.sadecka@adm.uw.edu.pl, tel. 55 24 010

warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.

zwolnienie z opłat za naukę

inne (uwagi)

zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW (egz., zaliczenia itp.) za okres pobytu w NEIU są do uzgodnienia z władzami jednostki