National Chengchi University, Tajwan – stypendia dla studentów

Uczelnia: National Chengchi University
Adres strony internetowej:
www.oic.nccu.edu.tw
Okres wyjazdu:
rok akademicki 2019/2020
Cel pobytu:
semestralne / roczne studia częściowe dla studentów I i II stopnia
Liczba stypendiów: 2
Wysokość stypendium: –
Uprawnione jednostki UW: wszystkie
Warunki finansowe:
 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty podróży, ubezpieczenia, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
Wymagane dokumenty:
 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. List motywacyjny w języku angielskim.
 3. Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem.
 4. Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie  min. B2.
 5. Rejestracja online – dokumenty wymagane przez stronę tajwańską zgodnie z Factsheet for Student Exchange Program (Incoming).
Termin składania wniosków do BWZ:
 • Semestr zimowy – 21 marca 2019
Kalendarz akademicki uczelni partnerskiej:
 • Semestr zimowy: wrzesień – styczeń
 • Semestr letni: luty – czerwiec
Uwagi:
 • Zakwalifikowane osoby otrzymują oficjalne zaproszenie, uprawniające do ubiegania się o wizę na studia.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
Koordynator wymiany:
Jolanta Stelmaszczyk, e-mail: jolanta.stelmaszczyk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 067
Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski (Rektorat), pokój 24,
poniedziałek-piątek w godz. 9.30-14.00.