National Chengchi University, Tajwan – stypendia dla studentów

Uczelnia: National Chengchi University
Adres strony internetowej:
www.oic.nccu.edu.tw
Okres wyjazdu:
rok akademicki 2017/2018
Cel pobytu:
semestralne / roczne studia częściowe dla studentów I i II stopnia
Liczba stypendiów: 2
Wysokość stypendium: –
Uprawnione jednostki UW: wszystkie
Warunki finansowe:
 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty podróży, ubezpieczenia, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
Wymagane dokumenty:
 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. List motywacyjny w języku angielskim.
 3. Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem.
Dokumenty wymagane przez stronę tajwańską:
 1. Print-off online application form (with a photo attached, home university signed and stamped)
 2. Certificate of nomination from home university*1
 3. Home university enrollment certificate in English*1
  (to certify the student is currently studying at home university)
 4. Official transcript in English from home university*1
  (Please also attach the grading/credit system explanation)
 5. Photocopy of passport*1
 6. Statement of purpose typed in Chinese or English*1
 7. Passport size 2 inch photos*2
Termin składania wniosków do BWZ:
 • Semestr zimowy – 10 kwietnia 2017
 • Semestr letni – 10 października 2017
Kalendarz akademicki uczelni partnerskiej:
 • Semestr zimowy: wrzesień 2017 – styczeń 2018
 • Semestr letni: luty 2018 – czerwiec 2018
Uwagi:
 • Zakwalifikowane osoby otrzymują oficjalne zaproszenie, uprawniające do ubiegania się o wizę na studia.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
Koordynator wymiany:
Jolanta Stelmaszczyk, e-mail: jolanta.stelmaszczyk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 067
Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski (Rektorat), pokój 24,
poniedziałek-piątek w godz. 9.30-14.00.