McGill University, Montreal, Kanada – Stypendia dla studentów

Uniwersytet: McGill University
Link na stronę uczelni: www.mcgill.ca/mcgillabroad
Dla kogo:
studenci od II roku
Ile stypendiów i jakie:
4 stypendia semestralne (2 w semestrze zimowym i 2 w semestrze letnim)
Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie (reprezentowane przez oba uniwersytety), z wyjątkiem prawa
Termin stypendium: rok akademicki 2018/2019
Wymagane dokumenty: 
w języku polskim
  1. Pozwolenie na wyjazd dla studenta
  2. CV
  3. Zaświadczenie o średniej ocen z całego przebiegu studiów
  4. Dokument poświadczający dobrą znajomość języka angielskiego
  5. Uzasadnienie wyboru ośrodka zagranicznego
 w języku angielskim
  1. Transcript of Records (jeżeli w jęz. polskim – potwierdzone tłumaczenie)
  2. Proposed course selection at McGill University
Wymagania językowe:
http://www.mcgill.ca/applying/nextsteps/documents/prep
Termin składania dokumentów: 12.02.2018 r. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw. 9.30 – 14.00
Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Anna Jarczewska, e-mail: anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl,
tel. 22 55 24 007
Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
zwolnienie z opłat za naukę
Inne (uwagi):
zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW (egz., zaliczenia itp.) za okres pobytu w McGill są do uzgodnienia z dziekanem/władzami jednostki