McGill University, Montreal, Kanada – Stypendia dla studentów

Link na stronę uczelni: www.mcgill.ca/mcgillabroad
Dla kogo:
studenci od II roku
Ile stypendiów i jakie:
3 stypendia semestralne
Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie (reprezentowane przez oba uniwersytety), z wyjątkiem prawa
Termin wyjazdu: semestr letni 2019/2020
Wymagane dokumenty: 
w języku polskim
  1. Pozwolenie na wyjazd
  2. CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych, nagród i wyróżnień
  3. Zaświadczenie o średniej ocen z całego przebiegu studiów
  4. Dokument poświadczający dobrą znajomość języka angielskiego
  5. Uzasadnienie wyboru ośrodka zagranicznego
 w języku angielskim
  1. Transcript of Records (jeżeli w jęz. polskim – potwierdzone tłumaczenie)
  2. Proposed course selection at McGill University
Wymagania językowe:
http://www.mcgill.ca/applying/nextsteps/documents/prep
Termin składania dokumentów: 30.05.2019 r. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw. 9.30 – 14.00
Koordynator wymiany w BWZ UW:
Anna Jarczewska, e-mail: anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl,
tel. 22 55 24 007
Warunki finansowe:
zwolnienie z opłat za naukę
Uwagi:
studenci zobowiązani są do przygotowania porozumienia o programie studiów (LA) przed wyjazdem.