Lista koordynatorów ds. mobilności w roku akademickim 2019/2020

 

 Jednostka UW
Imię i Nazwisko Koordynatora
Adres email
Stud. wyj.
Stud. przyj.
Praktyki stud.
Nauczyc. akad.
Szkolenia prac.
Wydział Artes Liberales
dr hab. Ewa Rudnicka
e.rudnicka@al.uw.edu.pl
x x x x x
Wydział Biologii
Prof. dr hab. Nadzieja Drela
ndrela@biol.uw.edu.pl
x x x
dr Ewa Kozłowska
ekozlowska@biol.uw.edu.pl
x x
Wydział Chemii
dr Hanna Wilczura-Wachnik
wilczura@chem.uw.edu.pl
x
dr Michał Dobrowolski
miked@chem.uw.edu.pl
x
dr Marcin Strawski
Marcin@chem.uw.edu.pl
x x x
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
dr Michał Zając
michal.zajac@uw.edu.pl
x x x x x
Wydział Filozofii i Socjologii
 
Instytut  Filozofii
dr hab. Tadeusz Ciecierski
taci@uw.edu.pl
x x x x x
Instytut Socjologii
dr Julia Kubisa
kubisaj@is.uw.edu.pl
x x x x x
Wydział Fizyki
dr hab. Jakub Tworzydło
jakub.tworzydlo@fuw.edu.pl
x x x x x
mgr Mateusz Zduńczuk
mateusz.zdunczuk@fuw.edu.pl
x x x  x  x
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
dr Dariusz Woronko
dworonko@uw.edu.pl
x x x x x
Wydział Geologii
dr Anna Bąkowska
anna.bakowska@uw.edu.pl
x x x x x
Wydział Historyczny
dr hab. Jerzy Pysiak
 j.pysiak@uw.edu.pl
x x x x x
         Instytut Archeologii
mgr Artur Grabarek
a.grabarek@uw.edu.pl
x
dr Sylwia Domaradzka
s.domaradzka@uw.edu.pl
x x
prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti
iwonamodrzewska@poczta.onet.pl
x x x x x
dr hab. Jerzy Żelazowski
j.zelazowski@uw.edu.pl
x x x
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
dr Amanda Krzyworzeka
a.krzyworzeka@uw.edu.pl x x x x x
Instytut Historyczny
dr Dobrochna Kałwa
d.kalwa@uw.edu.pl
x x
dr Igor Iwo Chabrowski
i.chabrowski@uw.edu.pl
x x x
Instytut Historii Sztuki
dr Zoltán Gyalókay
erasmus.ihs@uw.edu.pl
x x x x x
Instytut Muzykologii
dr hab. Szymon Paczkowski
sz.paczkowski@uw.edu.pl
x x x x x
Wydział Lingwistyki Stosowanej
 
Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
dr Piotr Podemski
p.podemski@uw.edu.pl
x x x
mgr Kamilla Kosewska
kkosewska@uw.edu.pl
x
mgr Karolina Wolff
k.wolff@uw.edu.pl
x
dr Wanda Józwikowska
wz.jozwikowska@uw.edu.pl
x x
Instytut Lingwistyki    Stosowanej
dr Ewa Nowik – Dziewicka
e.nowik@uw.edu.pl
x x
 mgr Maciej Stanaszek
m.stanaszek@uw.edu.pl
x
 mgr Jan Wawrzyniak
j.wawrzyniak@uw.edu.pl
x x
Instytut Rusycystyki
dr Dorota Muszyńska-Wolny
dhmuszyn@uw.edu.pl
x x x x x
Katedra Białorutenistyki
dr hab. Radosław Kaleta
rkaleta@uw.edu.pl
x x x x x
Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowowschodniej
dr hab. Joanna Getka
erasmus.ksi@uw.edu.pl
x x x x x
dr Grzegorz Gąsior
erasmus.ksi@uw.edu.pl
x x
dr Joanna Kozłowska
erasmus.ksi@uw.edu.pl
x
dr Rostysław Kramar
erasmus.ksi@uw.edu.pl
x x x x
Katedra Ukrainistyki
mgr Marta Saniewska
m.saniewska@uw.edu.pl
x
x x
x
x
Wydział  Matematyki, Informatyki i Mechaniki
dr hab. Anna Maria Zatorska-Goldstein
A.Zatorska-Goldstein@mimuw.edu.pl
x x x  x x
Wydział Nauk Ekonomicznych
dr Grzegorz Kula
gkula@wne.uw.edu.pl
x x x x x
Sylwia Kulczyńska
skulczynska@wne.uw.edu.pl
x x x x x
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
mgr Anita Budziszewska
anita.budziszewska@uw.edu.pl
x x x x x
Instytut Europeistyki
 dr Karolina Boiret
k.boiret@uw.edu.pl
x x x x x
Instytut Nauk Politycznych
 dr Renata Mieńkowska-Norkiene
 r.mienkowska@uw.edu.pl
x
x
 x
x
x
Instytut Polityki Społecznej
dr Justyna Łukaszewska-Bezulska
j.lukaszewska@uw.edu.pl
x x x x x
Instytut  Stosunków Międzynarodowych
mgr Anita Budziszewska
anita.budziszewska@uw.edu.pl
x x x x x
Wydział Neofilologii
 
Instytut Anglistyki
dr hab. Klaudia Łączyńska
klaudialaczynska@wp.pl
x x
dr Justyna Włodarczyk
erasmus.ia@uw.edu.pl
x x x
Instytut Germanistyki
dr Ewelina Michta
e.michta@uw.edu.pl
x x x x x
dr hab. Małgorzata Filipowicz
m.filipowicz@uw.edu.pl
x x x
Instytut Romanistyki
mgr Krystyna Zaleska
k.zaleska@uw.edu.pl
x x x
dr Małgorzata Sokołowicz
malgorzata.sokolowicz@uw.edu.pl
x x
Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
dr Edyta Waluch de la Torre
ewaluch@uw.edu.pl
x x
dr Katarzyna Popek-Bernat
iber.incoming@uw.edu.pl
x x
dr Aleksandra Jackiewicz
erasmus.iber@uw.edu.pl
x
Katedra Hungarystyki
dr Anna Buncler
a.buncler@uw.edu.pl
x x x x x
dr Marcin Grad
marcingrad@uw.edu.pl
x x
Katedra Italianistyki
dr Izabela Szantyka
i.szantyka@uw.edu.pl x x
dr Tomasz Skocki
t.skocki@uw.edu.pl
x x x
Wydział Orientalistyczny
dr hab. Małgorzata Sandowicz
m.e.sandowicz@uw.edu.pl
x x x x x
Studium Europy Wschodniej
dr Ringels Halili
r.halili@uw.edu.pl
x x x x x
Wydział Pedagogiczny
dr hab. Agnieszka Naumiuk
agnieszka.naumiuk@uw.edu.pl
x x x x
mgr Agnieszka Tokarzewska
a.tokarzewska@uw.edu.pl
x x
Wydział Polonistyki
mgr Marta Jaworek
marta.jaworek@uw.edu.pl
x x x x x
Instytut Filologii Klasycznej
dr Katarzyna Pietruczuk
k.pietruczuk@uw.edu.pl
x x x x x
Instytut Kultury Polskiej
dr Jerzy Stachowicz
jurek.stachowicz@uw.edu.pl
x x x x x
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
dr Robert Kulmiński
r.kulminski@uw.edu.pl
x x x x x
Wydział Prawa i Administracji
dr Vita Czepek
 erasmus@wpia.uw.edu.pl
x x x x
dr Magdalena Porzeżyńska
erasmus@wpia.uw.edu.pl
x
Valeri Vachev
erasmus@wpia.uw.edu.pl
x x x x
Adrian Warsiński
erasmus@wpia.uw.edu.pl
x x x x x
Wydział Psychologii
dr Wouter de Raad
erasmus@psych.uw.edu.pl
x x x x x
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
dr Jadwiga Królikowska
j.krolikowska@uw.edu.pl
x x x x x
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
dr Aleksandra Winiarska
aa.winiarska@uw.edu.pl
x x
dr Maria Środoń
maryjka.srodon@gmail.com
x x x
dr Tomasz Sobierajski
tomasz.sobierajski@uw.edu.pl
x
Wydział Zarządzania
dr hab. Katarzyna Dziewanowska
outgoing@wz.uw.edu.pl
x x x x x
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji
 
Kolegium Kształcenia Naucz. Jęz. Franc.
mgr Janina Zielińska
j.zielinska@uw.edu.pl
x x x x x
Kolegium Kształcenia Naucz. Jęz. Ang.
dr Danuta Romaniuk
d.romaniuk@uw.edu.pl
x x x x x
Kolegium Kształcenia Naucz. Jęz. Niem.
dr Agnieszka Sochal
a.sochal@uw.edu.pl
x x x x x
Centrum Europejskie
mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert
d.eckert@uw.edu.pl
x x x x x
Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych
dr Marcin Strawski
marcin@chem.uw.edu.pl
x x
CKC
mgr Katarzyna Staszak-Kuźma
k.staszak@uw.edu.pl
x x
ICM Mat. i Komp.
mgr Beata Wolicka
b.wolicka@icm.edu.pl
x x
Instytut Ameryk i Europy
 
EUROREG
dr Adam Płoszaj
a.ploszaj@uw.edu.pl
x x x x x
Ośrodek Studiów Amerykańskich
dr Ludmiła Janion
l.janion@uw.edu.pl
x x x x x
Instytut St. Społ. im. Prof. Zajonca (ISS)
dr Agnieszka Rychwalska
a.rychwalska@uw.edu.pl
x x x x x
Kolegium MISH
dr Małgorzata Głowacka-Grajper
mgrajper@al.uw.edu.pl
x x
Kolegium MISMaP
prof. dr hab. Andrzej Twardowski
dyrektor.mismap@fuw.edu.pl
x x x x x
Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
mgr Paulina Borowy
p.borowy@uw.edu.pl
x x x
Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej
mgr Janusz Recław
j.reclaw@uw.edu.pl
x x
dr Martin Lemke
m.lemke@uw.edu.pl
x x
Ośrodek Badań nad Migracjami
dr Justyna Salamońska
 jj.salamonska@uw.edu.pl
x x
Środowiskowe Lab. Ciężkich Jonów
dr Agnieszka Trzcińska
agniecha@slcj.uw.edu.pl
x x x x x
Szkoła Języków Obcych
mgr Joanna Pawlak-Radzimińska
jpawlak@uw.edu.pl
x x
Biblioteka Uniwersytecka
dr Zuzanna Wiorogórska
z.d.wiorogorska@uw.edu.pl
x