Jestem pracownikiem

KOMUNIKATY

UWAGA!
Od 1 czerwca br. Sekcja Obrotu Zagranicznego w Kwesturze UW będzie prowadziła obsługę pracowników od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 – 14.00.

Zarządzenie nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o szczegółowych zasadach regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz o trybie ich rozliczania

Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji o szczegółowych zasadach,  regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz o trybie ich rozliczania”

ARCHIWUM

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła konkurs EDUinspiracje 2013

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła konkurs EDUInspiracje 2013, którego hasłem przewodnim są historie sukcesu w latach 2007-2013. Konkurs przeznaczony jest dla uczelni (kategoria instytucjonalna), oraz osób indywidualnych, które były uczestnikami i beneficjentami programów:

 • Erasmus
 • Comenius
 • Leonardo da Vinci
 • Grundtvig
 • Wizyty Studyjne
 • European Language Label
 • eTwinning
 • „Młodzież w działaniu”
 • Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
 • Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży

Termin nadsyłania prac konkursowych to 14 czerwca 2013 r.
Więcej informacji na stronie www.eduinspiracje.pl .

——————————–

Seminaria bolońskie nt. jakości kształcenia i internacjonalizacji kształcenia [09.05.2013]

Zespół Ekspertów Bolońskich organizuje w maju 2013 r. następujące seminaria:

A. poświęcone jakości kształcenia w uczelniach:

B. poświęcone internacjonalizacji kształcenia :

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej: www.ekspercibolonscy.org.pl i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

——————————–

Konferencja pt. „NOWE PERSPEKTYWY KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W POLSCE. STUDIA O PROFILU PRAKTYCZNYM W POLSKICH UCZELNIACH – IN STATU NASCENDI”, 19 czerwca 2012

Zaproszenie, informacje dla uczestników i program konferencji znajdują się na stronie: http://www.ug.edu.pl/pl/konferencje/rea/pl/konferencje_z_cyklu_rea–viii_19_czerwca_2012–zaproszenie/

——————————–

Seminarium bolońskie „Zasady systemu ECTS i jego stosowanie w świetle nowych rozporządzeń”

Serdecznie zapraszamy na seminarium bolońskie pt. „Zasady systemu ECTS i jego stosowanie w świetle nowych rozporządzeń”, które odbędzie się  w Warszawie, 20 stycznia 2012 r.

Program seminarium

Celem seminarium jest m.in.:

 • przedstawienie roli systemu ECTS w budowaniu i weryfikacji programów kształcenia w świetle nowych regulacji prawnych,
 • omówienie znaczenia prawidłowego funkcjonowania systemu ECTS dla jakości kształcenia,
 • pokazanie systemu ECTS jako narzędzia realizacji mobilności akademickiej,
 • przedstawienie korzyści wynikających z posiadania certyfikatu ECTS Label i DS Label.

Seminarium jest adresowane do:

 • przedstawicieli władz uczelni i wydziałów odpowiedzialnych za dydaktykę i jakość kształcenia,
 • wydziałowych i uczelnianych pełnomocników ds. Procesu Bolońskiego oraz koordynatorów ECTS i koordynatorów Erasmusa,
 • wszystkich pracowników uczelni zaangażowanych w proces uznawania efektów kształcenia zdobytych przez studentów poza uczelnią macierzystą.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o dokonanie rejestracji za pośrednictwem strony  https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/bd4c6b11d09a7c5913b8dabeb4e5bcc7 w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2012 roku.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

——————————–

Konferencja pt. „Uznawanie efektów dotychczasowego uczenia się i walidacja osiągnięć w zakresie edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Wyznawanie dla szkolnictwa wyższego w Polsce”

Program konferencji

——————————–

Piąte zaproszenie do składania wniosków – TEMPUS IV

Na stronie Agencji Wykonawczej zostało opublikowane piąte zaproszenie do składania wniosków: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2011/call_eacea_25_2011_en.php .
Termin składania wniosków upływa 23 lutego 2012 r., o godz. 12:00 czasu brukselskiego .

——————————–

Seminarium bolońskie ” Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego „ [28.10.2011]

Serdecznie zapraszamy na seminarium bolońskie „Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego”, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2011 roku  w Warszawie . Współorganizatorem seminarium jest Uczelnia Łazarskiego .

Program seminarium

Uwaga! Seminarium jest skierowane do osób, które dysponują już pewną wiedzą na temat KRK.

Cele seminarium:

 • omówienie zmian w organizacji kształcenia, które są konsekwencją wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego,
 • zapoznanie pracowników szkół wyższych ze sposobem projektowania i wdrażania programów kształcenia zgodnie z KRK i aktualnymi  uregulowaniami prawnymi,
 • zapoznanie pracowników szkół wyższych ze sposobem tworzenia programów studiów i programów przedmiotów/modułów na bazie efektów kształcenia,
 • prezentacja tematyki tworzenia i funkcjonowania wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia.

Seminarium jest adresowane do:

 • przedstawicieli władz uczelni i wydziałów odpowiedzialnych za dydaktykę i jakość kształcenia,
 • pracowników uczelni, którzy uczestniczą w budowaniu programów kształcenia, programów studiów oraz programów przedmiotów/modułów w oparciu o efekty kształcenia,
 • pracowników uczelni odpowiedzialnych za funkcjonowanie wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia,
 • wydziałowych i uczelnianych pełnomocników ds. Procesu Bolońskiego oraz koordynatorów ECTS.

Rejestracja na stronie www.ekspercibolonscy.org.pl do 14 listopada 2011 r . (lub do wyczerpania limitu miejsc).

——————————–

AU Summer  University 2012 – zaproszenie dla wykładowców [22.08.2011]

——————————–

Seminaria bolońskie poświęcone KRAJOWYM RAMOM KWALIFIKACJI (KRK) [10.06.2011]

 1. Kraków, 16 czerwca 2011 roku (czwartek) – seminarium współorganizowane przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
  Program seminarium
 2. Częstochowa, 20 czerwca 2011 roku (poniedziałek) – seminarium współorganizowane przez Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Turystyki
  Program seminarium

Rejestracja na spotkania jest dostępna na stronie internetowej http://www.ekspercibolonscy.org.pl/ i trwa do wyczerpania limitu miejsc lub do 12 czerwca (termin dla Krakowa) oraz 13 czerwca (termin dla Częstochowy).

Celem obu seminariów będzie:

 • omówienie zmian w organizacji kształcenia, które są konsekwencją wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji,
 • zapoznanie pracowników szkół wyższych z zasadami budowania programów studiów na bazie efektów kształcenia,
 • zaprezentowanie sposobu przygotowywania programu studiów (curriculum) na bazie efektów uczenia się zdefiniowanych dla konkretnego obszaru studiów,
 • zaprezentowanie sposobu budowania programu zajęć (sylabusa) na bazie macierzy efektów uczenia się.

Seminaria są adresowane do:

 • przedstawicieli władz uczelni odpowiedzialnych za dydaktykę i jakość kształcenia,
 • pracowników uczelni, którzy uczestniczą w budowaniu programów studiów oraz programów zajęć w oparciu o efekty kształcenia,
 • pracowników uczelni odpowiedzialnych za funkcjonowanie wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia,
 • wydziałowych i uczelnianych pełnomocników ds. Procesu Bolońskiego oraz koordynatorów ECTS.

——————————–

Raport OECD o szkolnictwie [06.06.2011]

——————————–

Seminarium bolońskie „Uczymy się przez całe życie” [03.03.2011]

Serdecznie zapraszamy na seminarium bolońskie „Uczymy się przez całe życie”, które odbędzie się 7 kwietnia 2011 r. w Zielonej Górze.
Seminarium będzie prowadzone przez Ekspertów Bolońskich powołanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz praktyków rekomendowanych przez Uniwersytet Zielonogórski.

Program seminarium

Celem seminarium jest:

 • promocja idei i procesu uczenia się przez całe życie w środowisku akademickim,
 • pokazanie korzyści z wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie,
 • rekomendacja umiejętności uczenia się jako kluczowej kompetencji adaptacyjnej na zmieniającym się rynku pracy,
 • prezentacja biblioteki jako organizacji uczącej się, wspierającej zmiany,
 • zaprezentowanie podstawowych strategii uczenia się.

Seminarium jest adresowane do pracowników i studentów szkół wyższych zainteresowanych tematyką uczenia się przez całe życie.

Seminarium odbędzie się w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego , przy ul. Profesora Zygmunta Szafrana 4a.
Udział w seminarium jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o dokonanie rejestracji w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2011 r.

——————————–

Konferencja bolońska „Problem Based Learning (PBL) jako metoda organizacji kształcenia wyższego [03.03.2011]

Serdecznie zapraszamy na konferencję bolońską „Problem Based Learning (PBL) a ramy kwalifikacji”, która odbędzie się 25 marca 2011 roku w Gdańsku.

Program konferencji

Cel konferencji:
Wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) wymagać będzie zmian w organizacji procesu dydaktycznego, a w szczególności zmiany dominującego obecnie modelu „nauczania” w kierunku bardziej samodzielnego „uczenia się” przez studenta. Wymagać także będzie zwiększenia elastyczności programów i planów studiów. Problem based learning ( PBL) jest znakomitym narzędziem wprowadzania tej zmiany. Celem konferencji jest przedyskutowanie związków pomiędzy PBL a KRK oraz sformułowanie rekomendacji dla szkół wyższych do szerszego stosowania tej koncepcji.

Konferencja adresowana jest do kadry akademickiej oraz wszystkich osób zainteresowanych rozwojem organizacji kształcenia, związanym z przeprowadzaną aktualnie reformą szkolnictwa wyższego w Polsce.

Seminarium odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim,  przy ul. Bażyńskiego 4.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o dokonanie rejestracji w nieprzekraczalnym terminie do 17 marca 2011 r.

——————————–

Ostateczne terminy składania wniosków w programach ERASMUS i JEAN MONNET [27.01.2011]

Pogram Erasmus – termin składania wniosków dotyczących:

 • projektów wielostronnych
 • sieci akademickich
 • działań towarzyszących

– 28  lutego 2011 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Przewodnikiem po Programie na stronach:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_lifelong_learning_2011.php
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call11/fiches_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call11/prior_pl.pdf

Program Jean Monnet termin składania wniosków – 15 lutego 2011 r.
Formularz wniosku oraz szczegóły na stronie:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_jean_monnet_action_ka1_2011_en.php

——————————–

Seminaria bolońskie poświęcone KRAJOWYM RAMOM KWALIFIKACJI (KRK) [27.01.2011]

 1. Gliwice, 2 marca 2011 roku (środa) – seminarium współorganizowane przez Politechnikę Śląską
  Program seminarium
 2. Opole, 3 marca 2011 roku (czwartek) – seminarium współorganizowane przez Politechnikę Opolską
 3. Wrocław, 8 marca 2011 roku (wtorek) – seminarium współorganizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Program seminarium
 4. Kalisz, 9 marca 2011 roku (środa) – seminarium współorganizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
 5. Leszno, 10 marca 2011 roku (czwartek) – seminarium współorganizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Programy pozostałych seminariów będą udostępnione na stronie internetowej: www.ekspercibolonscy.org.pl, w pierwszym tygodniu lutego.

Rejestracja na wszystkie seminaria bolońskie odbywa się poprzez stronę internetową: www.ekspercibolonscy.org.pl .
Udział w seminariach jest bezpłatny , a uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu.

Celem każdego seminarium będzie:

 • omówienie zmian w organizacji kształcenia, które są konsekwencją wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji,
 • zapoznanie pracowników szkół wyższych z zasadami budowania programów studiów na bazie efektów kształcenia,
 • zaprezentowanie sposobu przygotowywania programu studiów (curriculum) na bazie efektów uczenia się zdefiniowanych dla konkretnego obszaru studiów,
 • zaprezentowanie sposobu budowania programu zajęć (sylabusa) na bazie macierzy efektów uczenia się.

Seminaria są adresowane do:

 • przedstawicieli władz uczelni odpowiedzialnych za dydaktykę i jakość kształcenia,
 • pracowników uczelni, którzy uczestniczą w budowaniu programów studiów oraz programów zajęć w oparciu o efekty kształcenia,
 • pracowników uczelni odpowiedzialnych za funkcjonowanie wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia,
 • wydziałowych i uczelnianych pełnomocników ds. Procesu Bolońskiego oraz koordynatorów ECTS.

——————————–

Erasmus MUNDUS – Zaproszenie do składania wniosków: dostępne formularze aplikacyjne [21.12.2010]

Dostępne są już formularze aplikacyjne dla wszystkich trzech Akcji programu Erasmus MUNDUS.
Termin składania wniosków dla wszystkich Akcji upływa 29 kwietnia 2011 r.

Agencja Wykonawcza organizuje 7 lutego 2011 w Brukseli dzień informacyjny na temat programu Erasmus Mundus. Więcej informacji na stronie Agencji.

Warszawskie spotkanie informacyjne na temat konkursu wniosków 2011 programu Erasmus Mundus zostanie zorganizowane  w dniu 14 lutego 2011. Rejestracja na spotkanie dostępna będzie od połowy stycznia 2011.

——————————–

Seminarium na temat wspólnych studiów organizowane w ramach projektu Joinman – 29.10.2010, Wilno [25.09.2010]

więcej informacji w zaproszeniu [pdf]

——————————–

Seminaria bolońskie – 18, 19, 22 października br. [21.09.2010]

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na seminaria bolońskie organizowane i prowadzone przez Zespół Ekspertów Bolońskich powołanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Lublin – 18.10.2010 [pdf]
Warszawa – 19.10.2010 [pdf]
Szczecin – 22.10.2010 [pdf]

Udział w seminariach jest bezpłatny , a uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu.

Dalsze informacje nt. seminariów i rejestracji uczestników:

Lublin, 18 października 2010 roku (poniedziałek)
Celem seminarium jest m.in.:

 • przybliżenie uczestnikom tematyki Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji jako narzędzia organizacji kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin medycznych,
 • omówienie podstawowych założeń systemu ECTS,
 • przedstawienie wybranych aspektów wewnętrznych systemów zapewniania jakości.

Seminarium jest adresowane do:

 • pracowników uczelni odpowiedzialnych za budowanie programów studiów,
 • uczelnianych pełnomocników ds. jakości kształcenia,
 • wydziałowych i uczelnianych koordynatorów ECTS,
 • wszystkich pracowników uczelni zainteresowanych tematyką spotkania.

Seminarium odbędzie się na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie , w Collegium Maius przy ul. Jaczewskiego 4. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o dokonanie rejestracji w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2010 r . za pośrednictwem niniejszej strony internetowej (dostęp do rejestracji również przez stronę www.ekspercibolonscy.org.pl). Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

Warszawa, 19 października 2010 roku (wtorek) – seminarium dla administracji uczelnianej zajmującej się przygotowywaniem suplementów do dyplomów

Seminarium ma na celu:

 • przedstawienie roli suplementu do dyplomu,
 • analizę struktury oraz omówienie sposobu sporządzania suplementu do dyplomu, a także
 • wymianę doświadczeń i dyskusję nad najczęściej spotykanymi problemami związanymi z merytorycznym opracowaniem suplementów do dyplomów.

Seminarium jest adresowane do pracowników tych działów administracyjnych uczelni, które są odpowiedzialne za wystawianie suplementów do dyplomów, a zatem m. in. do pracowników dziekanatów oraz działów toku studiów zaangażowanych w prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów i sporządzanie suplementu do dyplomu.

Seminarium odbędzie w Hotelu Kyriad Prestige , przy ul. Towarowej 2 w Warszawie, w dwóch połączonych salach: Aria i Opera. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o dokonanie rejestracji w nieprzekraczalnym terminie do 12 października 2010 r . za pośrednictwem niniejszej strony internetowej (dostęp do rejestracji również przez stronę www.ekspercibolonscy.org.pl). Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

Szczecin, 22 października 2010 roku (piątek)

Celem seminarium jest m. in.:

 • przybliżenie uczestnikom tematyki Krajowych Ram Kwalifikacji,
 • upowszechnienie informacji na temat budowania programów na bazie efektów uczenia się,
 • omówienie założeń systemu ECTS,
 • przedstawienie zagadnienia budowania kultury jakości w uczelni.

Seminarium jest adresowane do:

 • pracowników uczelni odpowiedzialnych za budowanie programów studiów,
 • uczelnianych pełnomocników ds. jakości kształcenia,
 • wydziałowych i uczelnianych koordynatorów ECTS,
 • wszystkich pracowników uczelni zainteresowanych tematyką spotkania.

Seminarium odbędzie się na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie , przy ul. Wielkopolskiej 15 w sali nr 116 (auli) na I piętrze. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o dokonanie rejestracji w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2010 r . za pośrednictwem niniejszej strony internetowej (dostęp do rejestracji również przez stronę www.ekspercibolonscy.org.pl). Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

——————————–

Konkurs z okazji dwudziestolecia programu TEMPUS [22.09.2010]

Informacja o konkursie TEMPUS [pdf]

Formularz zgłoszeniowy [doc]

——————————–

DAAD Niemiecka Centrala – program RISE (Research Internships in Science and Engineering) [06.10.2010]

Jednostki naukowe mogą ubiegać się o przyjęcie jako praktykanta wysoko wykwalifikowanego studenta z Niemiec.  W projekcie biorą udział studenci biologii, chemii, fizyki, nauk o Ziemi, inżynierii  oraz spokrewnionych kierunków.
Więcej informacji w języku angielskim na www.daad.de/rise-weltweit/en oraz www.daad.de/rise-programs .