Wizy i legalizacja pobytu

Informacji w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców (studentów, pracowników) w Polsce udziela Biuro Spraw Studenckich, Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pokój 22, tel. 22 55 24 022.

Informacje są także dostępne na stronie Ministerstwo Spraw Zagranicznych
i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.