Studia i kształcenie długoterminowe (dyplomowe)


Cudzoziemcy mogą odbywać studia pierwszego, drugiego oraz jednolite magisterskie, trzeciego stopnia  na Uniwersytecie Warszawskim.

W sprawie studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich prosimy kontaktować się z Biurem ds. Rekrutacji.
W sprawie studiów doktoranckich i kształcenia podyplomowego prosimy o kontakt z Biurem ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego.