Osoby niepełnosprawne

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

„Z usług Biura może skorzystać każda osoba, która ze względu na niepełnosprawność lub stan swojego zdrowia ma trudności ze studiowaniem w trybie standardowym. Trudności te mogą przyjmować najróżniejszą postać. Mogą np. dotyczyć braku dostępu do wykładów z powodu braku słuchu, i literatury – z powodu niewidzenia, utrudnionego dostępu do budynków lub konkretnych sal wykładowych z powodu barier architektonicznych. Mogą także polegać na niemożności pełnego uczestnictwa w zajęciach (np. z powodu nawrotów chorób)” … więcej