Rejestracja na UW

Rejestracja na studia długo- i krótkoterminowe odbywa się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Kandydaci na studia długoterminowe znajdą na stronie Biura ds. Rekrutacji szczegółowe informacje dotyczące rejestracji.
Kandydaci na studia krótkoterminowe mogą się zarejestrować na stronie Online application for short-term studies.