Indiana University – oferta dla samodzielnych pracowników naukowych

 

kraj USA
uniwersytet Indiana University, Bloomington
link na stronę uczelni www.iub.edu
dla kogo samodzielni pracownicy naukowi
ile stypendiów i jakie 1 stypendium x 1 miesiąc
uprawnione dziedziny/jednostki wszystkie (reprezentowane przez oba uniwersytety)
termin stypendium rok akademicki 2019/2020
wymagane dokumenty:
w języku polskim
  1. Wypełniony formularz ‚pozwolenia na wyjazd‚ z pieczątką jednostki macierzystej, podanym ośrodkiem zagranicznym i datami pobytu, podpisany przez kierownika jednostki
  2. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i na przekazanie niezbędnych danych potrzebnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
w języku angielskim
  1. List motywacyjny z uwzględnieniem proponowanych dat pobytu i wybranej jednostki IU
  2. CV wraz z listą publikacji
  3. plan pracy badawczej w IU z uwzględnieniem nazwisk pracowników naukowych, z którymi kandydat chciałby współpracować
termin składania dokumentów zostanie ogłoszony w listopadzie 2018 r.
miejsce składania dokumentów BWZ, Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa, 00-927
Pałac Kazimierzowski, pokój 29c
osoba kontaktowa w BWZ UW Anna Sadecka, e-mail: anna.sadecka@adm.uw.edu.pl,
tel. 22 55 24 010
warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp. IU zapewnia apartament gościnny, ubezpieczenie oraz miesięczne stypendium (w wysokości $600)
inne (uwagi)