Indiana University Bloomington, USA – Stypendia dla doktorantów

kraj USA
uniwersytet Indiana University, Bloomington
link na stronę uczelni www.iub.edu
dla kogo doktoranci, młodsi pracownicy naukowi
ile stypendiów i jakie 1 stypendium x 1 semestr
uprawnione dziedziny/jednostki wszystkie (reprezentowane przez oba uniwersytety)
termin stypendium drugi semestr 2018/2019
wymagane dokumenty:
w języku polskim
  1. Wypełniony formularz pozwolenia na wyjazd z pieczątką jednostki macierzystej, podanym ośrodkiem zagranicznym i datami pobytu, podpisany przez kierownika jednostki.
  2. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i na przekazanie niezbędnych danych potrzebnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
w języku angielskim
  1. List motywacyjny z uwzględnieniem proponowanych dat pobytu i wybranej jednostki IU
  2. CV wraz z listą publikacji
  3. Dokument poświadczający znajomość języka angielskiego (n.p. TOEFL, IELTS, SJO)
    Wymagania językowe
  4. Plan pracy badawczej w IU z uwzględnieniem nazwisk pracowników naukowych, z którymi kandydat chciałby współpracować
termin składania dokumentów w chwili obecnej nie ma możliwości ubiegania się o stypendium.
miejsce składania dokumentów BWZ, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,
Pałac Kazimierzowski, pokój 29c
osoba kontaktowa w BWZ UW Anna Sadecka, e-mail: anna.sadecka@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 010
warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp. IU zapewnia apartament gościnny, ubezpieczenie oraz miesięczne stypendium
(w wysokości $550)
inne (uwagi)