Program im. Stanisława Ulama

PROGRAM im. STANISŁAWA ULAMA, NABÓR WNIOSKÓW

Nabór wniosków w Programie im. Stanisława Ulama trwa od 15 lutego do 15 maja 2024 roku do godz. 15:00, zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski.

Więcej informacji na stronie NAWA

Procedura wnioskowania o stypendium im. Ulama jest opisana w regulaminie programu na stronach NAWA.

Ogłoszenie NAWA o naborze wniosków o udział w programie Nr 8/2024 z dnia 15 lutego 2024 roku

Dokument „ The invitation from the Host institution in the fellowship programmes” (załącznik do Ogłoszenia), który jest załącznikiem do wniosku składanego przez kandydata w systemie elektronicznym NAWA, musi być podpisany przez prawnego przedstawiciela Uniwersytetu Warszawskiego – Prorektora ds. współpracy i spraw pracowniczych, prof. Sambora Gruczę.

W związku z tym, uzupełniony, opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym opiekuna stażu na UW i dziekana/prodziekana dokument prosimy przekazać do BWZ. Prosimy o załączenie wydruku wniosku przygotowanego przez kandydata lub, w przypadku jeśli wniosek nie jest gotowy, życiorysu naukowego kandydata oraz opisu projektu.

Ww. dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej na adres swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl na min. 5 dni roboczych przed planowanym wysłaniem wniosku do NAWA.

Podpisany przez Rektora dokument „Information on the commitments of the host institution” zostanie następnie odesłany do Państwa emailem.


Data publikacji: 01 marca 2023