Konkurs wewnętrzny na projekt w ramach Programu NAWA „Promocja języka polskiego”

Celem programu jest promocja języka polskiego wraz z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NAWA.

Każda uczelnia może złożyć maksymalnie 3 projekty.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w programie prosimy o dostarczenie do BWZ skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia propozycji projektu.

Terminy

o             Termin nadsyłania projektów do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ): 26.06.2023 r.

o             Termin ogłoszenia wyników konkursu wewnętrznego: 10.07.2023 r.

o             Termin złożenia wniosku konkursowego w systemie elektronicznym NAWA: 31.07.2023 r. godz. 15:00 czasu lokalnego (Warszawa)

Miejsce i forma nadsyłania propozycji projektów

Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać zgłoszenie propozycji projektu plik tylko mailowo (skan) na adres: swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl

Zasady i kryteria oceny wniosków projektowych


Data publikacji: 08 maja 2023