Konkurs uzupełniający na wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich lub w pracowników niebędących nauczycielami akademickimi celach szkoleniowych z projektu KA107/2019

 

Do 25 maja 2022 r. nauczycieli akademickich i/ pracownicy niebędących nauczycielami akademickimi mogą ubiegać się o stypendia niewykorzystane w konkursie Erasmus + KA107/2019 do następujących uczelni partnerskich:

  • Airlangga University – Indonezja, Surabaja (1 stypendium)
  • Ben-Gurion University of the Negev – Izrael, Beer Szewa (2 stypednia)
  • Tribhuvan University – Nepal, Kirtipur (3 stypednia)

Procedura i kryteria kwalifikacji, formularze KA107/2019

Wymagane dokumenty:

Formularze:

 

Termin składania kompletu dokumentów: 25 maja 2022, godz. 14:00. Termin składania wniosków jest ostateczny. Wymagane dokumenty należy złożyć odpowiednio wcześnie u Koordynatora ds. mobilności w swojej jednostce.

Kontakt: Joanna Wiszniewska tel. 22 55 24 078, e-mail: Joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

 


Data publikacji: 09 maja 2022