Keio University, Japonia – Stypendia dla studentów

Uczelnia: Keio University
Adres strony internetowej:
http://www.ic.keio.ac.jp/en/study/exchange/
Okres wyjazdu:
rok akademicki 2017/2018
Cel pobytu:
semestralne / roczne studia częściowe dla studentów I i II stopnia
Liczba stypendiów: 2
Wysokość stypendium:
możliwość ubiegania się o stypendium JASSO
Uprawnione jednostki UW: wszystkie
Warunki finansowe:
 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty podróży, ubezpieczenia, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
 • Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium JASSO – liczba stypendiów ograniczona .
Wymagane dokumenty:
 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. List motywacyjny w języku angielskim.
 3. Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem.
Dokumenty wymagane przez stronę japońską
http://www.ic.keio.ac.jp/en/study/exchange/apply.html
 1. Online Application
 2. Study proposal
 3. One recommendation letter
 4. Official academic transcript
 5. Certificate of health
 6. Passport copy
 7. Photo
 8. Certificate of financial support
 9. Application for Certificate of Eligibility (visa document)
Termin składania wniosków do BWZ:
 • Semestr zimowy – 16 marca 2017
 • Semestr letni – 25 września 2017
Kalendarz akademicki uczelni partnerskiej:
 • Semestr zimowy: wrzesień 2017 – luty 2018
 • Semestr letni: kwiecień 2018 – sierpień 2018
Uwagi:
 • Zakwalifikowane osoby otrzymują oficjalne zaproszenie, uprawniające do ubiegania się o wizę na studia.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
Koordynator wymiany:
Jolanta Stelmaszczyk, e-mail: jolanta.stelmaszczyk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 067
Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski (Rektorat), pokój 24,
poniedziałek-piątek w godz. 9.30-14.00.

 


Data publikacji: 17 stycznia 2017