Erasmus

Kraje uczestniczące w programie:

  • Państwa członkowskie Unii Europejskiej

Austria, Belga, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

  • Państwa spoza UE uczestniczące w programie

Islandia, Macedonia Północna, Liechtenstein, Norwegia, Serbia, Turcja, Wielka Brytania.

WYJAZDY

rok akademicki 2021/2022

studentów na studia studentów na praktyki pracowników akademickich pracowników na szkolenia

rok akademicki 2020/2021

studentów na studia studentów na praktyki pracowników akademickich pracowników na szkolenia