Erasmus+

O programie Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
W Polsce programem zarządza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Zapraszamy do zapoznania się z:
a)

b)

c)  szczegółowymi informacjami zawartymi w przewodniku po programie Erasmus+ na rok 2016 [EN] [PL] .

Struktura podprogramu Erasmus

Ta część programu Erasmus+, która odnosi się do szkolnictwa wyższego nazywa się Erasmus.

Fundusze Erasmus przyznawane są za pośrednictwem konkursów wniosków (projektów) w ramach:
—  tzw. akcji 1 dotyczącej mobilności edukacyjnej z krajami partnerskimi, wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus;
—  tzw. akcji 2 dotyczącej programów międzynarodowych i wniosków typu Partnerstwo strategiczne, Sojusze na rzecz wiedzy, Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego.

UWAGA!   We wszystkich typach projektów mogą uczestniczyć uczelnie/przedsiębiorstwa z krajów partnerskich zgodnie z warunkami poszczególnych konkursów.