Communication University of China, Chiny – Stypendia dla studentów

Uniwersytet: Communication University of China
Link na stronę uczelni i podstawowe informacje: www.cuc.edu.cn, CUC International Education Programs
Dla kogo   
Studenci II i III roku studiów I stopnia, I roku studiów II stopnia, studenci studiów III stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych)
Ile stypendiów i jakie:   
do 2 stypendiów – semestr lub rok akademicki
Uzgodnione kursy i kierunki studiów   
Studenci studiów I stopnia z certyfikatem HSK Level 5 – wszystkie kursy w jęz. chińskim na poziomie undergraduate. Studenci studiów II i III stopnia z certyfikatem HSK Level 6 – wszystkie kursy w jęz. chińskim na poziomie graduate i doctoral.
Termin stypendium:    rok akademicki 2016/2017
Wymagane dokumenty:
w języku polskim:    Pozwolenie na wyjazd dla studenta
w języku angielskim:
  1. Transcript of Records
  2. TOEFL, IELTS English Certificate or Chinese HSK
  3. Porozumienie o programie studiów/Learning agreement
  4. Study/research plan
  5. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru uczelni zagranicznej
  6. List rekomendacyjny
  7. Exchange Student Application Form
  8. Zdjęcie (wersja elektroniczna)
  9. Paszport
Termin składania dokumentów: semestr zimowy: 07.10.2016; semestr letni: 06.04.2017
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw. 9.30 – 14.00
Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Jolanta Stelmaszczyk, e-mail: jolanta.stelmaszczyk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 067
Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
zwolnienie z opłat za naukę przez uczelnię chińską. Najlepsi kandydaci mogą ubiegać się o stypendium. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje CUC.
Inne (uwagi): 
zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW (egz., zaliczenia itp.) za okres pobytu w Communication University of China są do uzgodnienia z dziekanem/władzami jednostki.
Studenci skierowani w ramach umowy bilateralnej nie mogą ubiegać się o dyplom uczelni przyjmującej.