Communication University of China, Chiny – Stypendia dla studentów

Uczelnia: Communication University of China
Adres strony internetowej: www.cuc.edu.cn
Okres wyjazdu: semestr letni w roku akademickim 2017/2018
Cel pobytu: semestralne studia częściowe dla studentów I i II stopnia
Liczba stypendiów:  2
Wysokość stypendium: –
Uprawnione jednostki UW: zgodnie z CUC International Education Program oraz Study at CUC
Warunki finansowe:
 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty podróży, ubezpieczenia, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
Wymagane dokumenty:
 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW
 2. List motywacyjny w języku angielskim
 3. Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem
 4. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2
 5. Dokumenty wymagane przez stronę chińską rejestracja online:
  https://cuc.17gz.org/member/login.do
Termin składania wniosków do BWZ:
s
emestr letni — 09 listopada 2017 r.
Kalendarz akademicki uczelni partnerskiej:
Semestr letni: marzec 2018  – czerwiec 2018
Uwagi:
 • Zakwalifikowane osoby otrzymują oficjalne zaproszenie, uprawniające do ubiegania się o wizę na studia.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski
pokój 24, pon. – czw. 9.30 – 14.00
Koordynator wymiany:
Jolanta Stelmaszczyk
e-mail: jolanta.stelmaszczyk@adm.uw.edu.pl
tel.: 22 55 24 067