Carleton University, Ottawa, Kanada – Stypendia dla studentów

Link na stronę uczelni: www.carleton.ca
Dla kogo: studenci od II roku studiów
Liczba stypendiów: 3 stypendia semestralne
Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie z wyjątkiem kursów wymienionych na stronie: http://carleton.ca/isso/new-students/incoming-students/courses-not-available/
Termin stypendium: semestr letni 2019/2020
Wymagane dokumenty: 
w języku polskim
  1. pozwolenie na wyjazd
  2. CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych, nagród i wyróżnień
  3. uzasadnienie wyboru ośrodka zagranicznego
  4. zaświadczenie o znajomości języka angielskiego nie starsze niż 2 lata, zgodnie z wymaganiami Carlton University http://admissions.carleton.ca/esl/
  5. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów
w języku angielskim
  1. Transcript of Records
  2. Proposed courses selection
Termin składania dokumentów: 30.05.2019 r. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw. 9.30 – 14.00
Koordynator wymiany w BWZ UW:
Anna Jarczewska, e-mail: anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 007
Warunki finansowe:
zwolnienie z opłat za naukę
Uwagi:
Studenci zobowiązani są do przygotowania porozumienia o programie studiów (LA) przed wyjazdem.