University of British Columbia, Vancouver – Stypendia dla studentów

Uniwersytet: University of British Columbia, Vancouver
Link na stronę uczelni: www.ubc.ca
Dla kogo: studenci od II roku, doktoranci
Ile stypendiów i jakie:
3 stypendia semestralne w Vancouver lub Okanagan
Uprawnione dziedziny/jednostki:
http://students.ubc.ca/about/go-global/coming-ubc-exchange/register-courses-ubc-exchange  (Vancouver)
http://students.ok.ubc.ca/global/incoming/academics/Program_restrictions.html (Okanagan)
Termin stypendium: rok akademicki 2018/2019
Wymagane dokumenty:
w języku polskim:
  1. pozwolenie na wyjazd dla studenta
  2. CV
  3. uzasadnienie wyboru ośrodka zagranicznego
  4. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów
w języku angielskim:
  1. Transcript of Records (jeśli w języku polskim – potwierdzone tłumaczenie)
  2. Certyfikat znajomości j. angielskiego zgodnie z instrukcją:
    https://students.ubc.ca/about/go-global-may-deadline/coming-ubc-study-abroad/coming-ubc-exchange/english-language
  3. Proposed course selection form
Termin składania dokumentów: 12.02.2018 r. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw. 9.30 – 14.00
Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Anna Jarczewska, e-mail: anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
zwolnienie z opłat za naukę
Inne (uwagi):
zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW (egz., zaliczenia itp.) za okres pobytu w UBC są do uzgodnienia z dziekanem/władzami jednostki.