University of British Columbia, Vancouver, Kanada – Stypendia dla studentów i doktorantów

Link na stronę uczelni: www.ubc.ca
Dla kogo: studenci od II roku, doktoranci
Liczba stypendiów:
2 stypendia semestralne w Vancouver lub Okanagan
Uprawnione dziedziny/jednostki:
http://students.ubc.ca/about/go-global/coming-ubc-exchange/register-courses-ubc-exchange  (Vancouver)
http://students.ok.ubc.ca/global/incoming/academics/Program_restrictions.html (Okanagan)
Termin stypendium: semestr letni 2019/2020
Wymagane dokumenty:
w języku polskim:
  1. pozwolenie na wyjazd
  2. CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych, nagród i wyróżnień
  3. uzasadnienie wyboru ośrodka zagranicznego
  4. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów
w języku angielskim:
  1. Transcript of Records (jeśli w języku polskim – potwierdzone tłumaczenie)
  2. Certyfikat znajomości j. angielskiego zgodnie z instrukcją:
    https://students.ubc.ca/about/go-global-may-deadline/coming-ubc-study-abroad/coming-ubc-exchange/english-language
  3. Proposed course selection form
Termin składania dokumentów: 30.05.2019 r. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw. 9.30 – 14.00
Koordynator wymiany w BWZ:
Anna Jarczewska, e-mail: anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Warunki finansowe:
zwolnienie z opłat za naukę
Uwagi:
studenci zobowiązani są do przygotowania porozumienia o programie studiów (LA) przed wyjazdem.