University of British Columbia, Vancouver, Kanada – Stypendia dla doktorantów i studentów

Link na stronę uczelni: www.ubc.ca
Dla kogo:  doktoranci, studenci od II roku
Liczba stypendiów:
2 stypendia semestralne w Vancouver lub Okanagan
Uprawnione dziedziny/jednostki:
http://students.ubc.ca/about/go-global/coming-ubc-exchange/register-courses-ubc-exchange  (Vancouver)
http://students.ok.ubc.ca/global/incoming/academics/Program_restrictions.html (Okanagan)
Termin stypendium: semestr letni 2019/2020
Wymagane dokumenty:
w języku polskim:
 1. pozwolenie na wyjazd
 2. CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych, nagród i wyróżnień
 3. Osiągnięcia naukowe
 4. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka zagranicznego
 5. Wstępne potwierdzenie przyjęcia z UBC (informacja o nawiązanym kontakcie lub dotychczasowej współpracy)
 6. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów
w języku angielskim:
 1. Transcript of Records (jeśli w języku polskim – potwierdzone tłumaczenie)
 2. Certyfikat znajomości j. angielskiego zgodnie z instrukcją:
  https://students.ubc.ca/about/go-global-may-deadline/coming-ubc-study-abroad/coming-ubc-exchange/english-language
 3. List polecający z UBC
 4. Plan pracy badawczej
Termin składania dokumentów: 30.05.2019 r. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw. 9.30 – 14.00
Koordynator wymiany w BWZ:
Anna Jarczewska, e-mail: anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Warunki finansowe.:
zwolnienie z opłat za naukę