Zarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE  REKTORA UW NR 51
z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 49
z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przeciwdziałania mobbingowi na Uniwersytecie Warszawskim.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 28
z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 80 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2016-2020.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 82
z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie procedur postępowania na Uniwersytecie Warszawskim w sytuacji wprowadzenia poszczególnych stopni alarmowych oraz wprowadzeniu stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni CRP na obszarze kraju.

ZARZĄDZENIE  REKTORA UW NR 61 
z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania dodatkowych badań pracowników wykorzystujących samochody służbowe lub prywatne do celów służbowych na Uniwersytecie Warszawskim.

ZARZĄDZENIE  REKTORA UW NR 56 
z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 54 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. sprawie kontroli zarządczej oraz zasad sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej na Uniwersytecie Warszawskim.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 58  
z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 49 
z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 85 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji na kadencję 2016-2020.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 33 
z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/2018.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 8 
z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Zaliczania Osiągnięć zgodnego ze standardami Europejskiego Systemu Przenoszenia i Akumulowania Osiągnięć – ECTS.

ZARZADZENIE REKTORA UW NR 1   
z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Warszawskiego.

ZARZADZENIE REKTORA UW NR 80 
z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2012-2016.

ZARZĄDZENIE  REKTORA UW NR 29 
z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa imprez.

ZARZĄDZENIE  REKTORA UW NR 59 
z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 43 
z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie określenia procedury nadawania statusu profesora afiliowanego przy Uniwersytecie Warszawskim.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 22
z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o szczegółowych zasadach regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz o trybie ich rozliczania.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 28
z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji o szczegółowych zasadach, regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz trybie ich rozliczania”.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 54 
z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz zasad sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej na Uniwersytecie Warszawskim.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 18
z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu kierowania studentów przez UW do innej uczelni w celu realizacji części programu studiów.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 15 
z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek gotówkowych na Uniwersytecie Warszawskim.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 3 
z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Punktów Zaliczeniowych zgodnego ze standardem Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów – ECTS.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 31 
z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie przeliczania ocen uzyskanych na innej uczelni na oceny stosowane na UW.

ZARZĄDZENIE REKTORA UW NR 1 
z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie przyjmowania cudzoziemców na krótkoterminowe kursy i inne formy kształcenia.