Uchwały Senatu UW

Uchwała nr 137 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie.

Uchwała nr 566 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warszawskiego.

Uchwała nr 351 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

Uchwała nr 432 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie prowizorium planu finansowego na rok 2016.

Uchwała nr 367 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie planu finansowego na rok 2015.

Uchwała nr 309 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 15 października 2014 r. w sprawie Karty Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2014-2020.

Uchwała nr 223 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2014/2015.

Uchwała nr 556 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie programu umiędzynarodowienia Uniwersytetu Warszawskiego.
Załącznik

Uchwała nr 62 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.
Załącznik nr 1

Uchwała nr 234 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wynagrodzenia zwanego wynagrodzeniem uzupełniającym za pracę na rzecz projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych.