Konkurs „FotoErasmus+ 2024”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Biuro Współpracy z Zagranicą.

Konkurs polega na przesłaniu do Biura Współpracy z Zagranicą fotografii zrobionych w trakcie pobytu na studiach lub praktykach w ramach programu Erasmus+.

Fotografie należy wysłać na adres mailowy: erasmusbwz@uw.edu.pl. w terminie do 16.09.2024 r. do godziny 23:59.

Zdjęcia otrzymane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Każdy uczestnik może wysłać od 1 do 3 fotografii.

Nagrodą w konkursie będzie publikacja fotografii w kalendarzu Biura Współpracy z Zagranicą na rok 2025 oraz karta upominkowa Empik o wartości 200 zł.

REGULAMIN KONKURSU foto Erasmus 2024
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie pracy konkursowej (Załącznik nr 1)


Data publikacji: 18 czerwca 2024