Konkurs na wyjazdy STT w ramach Programu KA107 w roku akademickim 2021/2022

Konkurs na wyjazdy STT w ramach Programu KA107 w roku akademickim 2021/2022- Konkurs zamknięty.

BWZ ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu w celach szkoleniowych (STT) w ramach Programu KA107 do następujących uczelni partnerskich:

  • University of Tehran, Teheran, Iran (1 stypendium)

Procedura i kryteria kwalifikacji, formularze KA107/2019

Wymagane dokumenty:

Termin składania kompletu dokumentów: 28 lutego 2022 r. do godziny 14.00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Kontakt: Joanna Wiszniewska tel. 22 55 24 078, email: Joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

Formularze:


Data publikacji: 10 lutego 2022