Ścisłe myślenie w czasach obłędu

Wystawa, którą prezentowano już w Wiedniu i Pradze, teraz pojawi się na Uniwersytecie Warszawskim. Przez najbliższy miesiąc w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie będzie można oglądać kopie fotografii, listów i innych dokumentów, które dotyczą życiorysów, dokonań i zainteresowań badawczych głównych przedstawicieli Koła Wiedeńskiego. Odbędą się także wykłady naukowców z uniwersytetów: Wiedeńskiego i Warszawskiego.

Ścisłe myślenie w czasach obłędu


Data publikacji: 27 stycznia 2022