Szkoła letnia „EUtopia 2021-27? Visions and Missions of Europe” Uniwersytet w Peczu (University of Pécs)

Szkoła letnia „EUtopia 2021-27? Visions and Missions of Europe” na Uniwersytecie w Peczu (University of Pécs)
ze stypendium Programu CEEPUS.

więcej informacji 
program

 


Data publikacji: 06 maja 2021