Wyniki konkursów na studia częściowe w Pace University, Nowy Jork i University of Florida, Gainesville USA

Rozstrzygnięte zostały konkursy o wyjazdy na stypendia w ramach umów o bezpośredniej współpracy z Pace University, Nowy Jork i University of Florida, Gainesville, USA.

Nominowano 3 osoby:

Pace University – studentka Wydziału Nauk Ekonomicznych,

University of Florida – studentka Ośrodka Studiów Amerykańskich oraz studentka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.


Data publikacji: 31 marca 2021