Zawieszenie wszystkich wyjazdów zagranicznych na częściowe studia i praktyki do 30 kwietnia br.

Komunikat BWZ nr 4/20/SMS/SMP 2019/2020 „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103/2019)”

Rok akademicki 2019/2020  

 

Studenci planujący wyjazd na studia zagraniczne do 30 kwietnia a COVID-19

 Na podstawie Zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 11 marca 2020 r.  https://www.uw.edu.pl/zarzadzenie-rektora-uw-z-10-marca-2020-r-w-sprawie-zapobiegania-rozprzestrzenianiu-sie-wirusa-covid-19-wsrod-spolecznosci-uw/.

Biuro Współpracy z Zagranicą informuje, że:

  1. wszystkie wyjazdy zagraniczne na częściowe studia i praktyki zostają zawieszone do 30 kwietnia br.;
  2. każdy student musi poinformować uczelnię/instytucję zagraniczną o zawieszeniu/rezygnacji z wyjazdu i zaistniałej sytuacji;
  3. każdy student musi sam postarać się o anulowanie kosztów związanych z niezrealizowanym pobytem za granicą, kontaktując się jak najszybciej z uczelnią/instytucją zagraniczną.

 

Ewentualne pytania należy kierować  tylko telefonicznie (+ 22  55 24 005) lub e-mailowo: sybilla.marinkovic@adm.uw.edu.pl.

 

 


Data publikacji: 12 marca 2020